Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Leta 2016 je program začelo izvajati šest državah EU, letos pa smo program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta začeli izvajati tudi v Sloveniji. Programu se je pridružilo 30 različnih srednjih šol in zavodov, ena od sodelujočih šol je tudi EGSŠ Radovljica.

Izobraževalni program predstavlja priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot privrženci evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali profesorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli ter opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Program se bo izvajal v sodelovanju s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Program bo ustvaril razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki bodo svoje izobraževalne dejavnosti izvajale v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci.

Sodelujoče šole, ki izpolnjujejo pogoje projekta, poleg širjenja znanja prek učnega gradiva, ob koncu šolskega leta pridobijo plaketo in naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, aktivni dijaki pa naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta.

Šole ambasadorke bodo kot del svojega učnega programa izvajale naslednje dejavnosti:
sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje bodo imenovani za profesorje ambasadorje, ki bodo odgovorni za izvajanje programa v šoli;izbrani učenci bodo postali dijaki ambasadorji in bodo skrbeli za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;

  • profesor bo dijakom posredoval učna gradiva EU in skrbel, da bodo le-ti lahko delili svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbudili k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola bo ustanovila infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);profesor bo s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravil dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • profesor bo skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organiziral tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji pa bodo opravljali posebne naloge, povezane z EU, med drugim bodo organizirali evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljali stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko bodo skrbeli za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.
Povzela: Marija Podhraški, mentorica v šol. letu 2016/17

ŠOLSKO LETO 2019/20

Dan Evrope

Tudi tokrat, sicer v posebnih okoliščinah, želimo 9. maja na EGSŠ Radovljica obeležiti Dan Evrope.

Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Leta 1950, kmalu po siloviti drugi svetovni vojni, ki je dodobro opustošila celino, je tedanji zunanji minister Robert Schuman v govoru v Parizu predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljalo trajni mir med evropskimi narodi.

Tako se vsako leto na ta dan dodatno osredotočimo na pomen miru, enotnosti in mednarodnega sodelovanja v evropskem prostoru.

Vlogo ambasadorjev Šole ambasadorke evropskega parlamenta (EPAS) so v tem šolskem letu prevzeli dijaki 2. g. Ti so novembra 2019 raziskali različne teme. Prevetrili so splošne informacije o Evropski uniji, zlasti pa so se osredotočili na izziv zaposlovanja mladih.

Posvetili so se raziskavi evropskih projektov, ki vzpodbujajo in olajšujejo vstop mladih v svet dela (Erasmus + za mlade podjetnike, Jamstvo za mlade…), prav tako so preverili, kako uspešno se v evropske projekte vključujejo tukajšnje lokalne skupnosti, podjetja in razvoje agencije.

Vabimi vas, da si njihove prispevke preberete.

Intervju zavod za zaposlovanje

Irena Joveva

Jamstvo za mlade

Projekti na šoli

Za mlade podjetnike

Kviz: Evropska unija

Občina Radovljica

Zaposlovanje mladih

Zibelka idej Ragor

Verjamemo, da so podatki zanimivi tudi za vas.

Zakaj? Nove možnosti se vam tako v izobraževanju kot tudi v svetu dela odpirajo tudi s pomočjo projektov, ki jih financira Evropska unija.

2. g z mentorico Marjo Podjed

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta v šolskem letu 2019/20

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v tem projektu skušali biti čim bolj aktivni.

Na podlagi uspešne izvedbe programa EPAS v preteklem šolskem letu se bodo dijaki z mentorico od 13. 11. do 15. 11. 2019 udeležili študijskega obiska v Strasbourgu. Tam bodo v Evropskem parlamentu sodelovali na Evrošoli.

V letošnjem letu bomo med ambasadorje vključili dijake oddelka 2. g., prvenstveno pa se bomo na šoli posvetili izzivu zaposlovanja mladih.

Na to temo se bodo trije dijaki tega oddelka 9. 12. 2019 udeležili debate za in proti, kjer bodo svoje znanje in spretnosti izkazovali v konkurenci še devetih preostalih slovenskih srednjih šol, drugi trije pa bodo reševali kviz s področja poznavanja splošnih podatkov o EU, njenih institucijah in delovanju ter ciljih njene politike.

Dijaki bodo tudi pripravili 10 člankov o EU, ki bodo objavljeni na določenem spletnem mestu, prav tako pa bodo do marca 2020 pripravili predloge rešitve oz. izboljšanja stanja za izbrano področje (tj. zaposlovanje mladih). S temi idejami bomo kasneje seznanili tudi ostale dijake.

Maja 2020 bomo tudi obeležili Dan Evrope.

Seveda si želimo, da bi nam v tem šolskem letu uspelo na šolo povabiti našo nekdanjo dijakinjo, danes pa evroposlanko gospo Ireno Jovevo.

Marja Podjed, mentorica

Strokovna ekskurzija in obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu s sodelovanjem v Evrošoli

Gal Pazlar in David Nikolov iz 2. c ter Tikhon Gavrilov iz 3. g smo se skupaj z mentorico, profesorico Marjo Podjed, od 13. do 15. novembra udeležili strokovne ekskurzije ter obiska Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Dijaki smo sodelovali v delovnih skupinah, kjer smo z našimi evropskimi vrstniki razpravljali o delovanju Evropske unije, o izzivih, s katerimi se srečuje, ter tudi o njeni prihodnosti. Naša skupina se je že predhodno pripravila na razpravo problematiki drog in zlorabe alkohola med mladimi in skupno smo iskali možne rešitve na tem področju. Zagotovo nam bo ta dogodek ostal še dolgo v spominu.

Vabim vas, da si na tej povezavi ogledate video, ki sta ga naredila Gal in David.

Tikhon Gavrilov, 3. g

Državljanska kultura v 2. g

V letošnjem šolskem letu smo med ambasadorje Evropskega parlamenta povabili dijake 2. g . V torek, 12. 11. 2019, smo v tem oddelku izvedli državljansko kulturo, kamor smo vpletli vsebine tega projekta. Dijaki so raziskali več kot 10 različnih področij in napisali 10 člankov: 5 člankov na temo Evropske unije, prednosti vključenosti v to povezavo ter opis lokalnih projektov, financiranih z evropskimi sredstvi, 5 člankov pa na problematiko današnjega zaposlovanja mladih.

Prav tako so pripravili zabaven kviz iz poznavanja evropskih ustanov ter reševali delovni list na temo statističnih podatkov Evropske unije.

Izdelke si lahko ogledate na hodniku v 2. nadstropju pred učilnico 9.

Dijaki so prav tako vzpostavili kontakt z evroposlanko Ireno Jovevo, bivšo dijakinjo EGSŠ Radovljica, opravili pa so tudi intervju z gospo Gogala, nekdanjo uslužbenko Zavoda za zaposlovanje Ljubljana.

Marja Podjed, mentorica

Evroposlanka Irena Joveva, nekdanja dijakinja EGSŠ Radovljica

Preberite osebno izkaznico evroposlanke.

“Bodite iskreni, radovedni in bodite vključeni, aktivni!”

To in še več našim dijakom sporoča evroposlanka Irena Joveva, nekdanja dijakinja naše šole.

Z njo se je dopisoval Žan Debelak, dijak 2. g.

V torek, 12. 11. 2019, smo v 2. g izvedli obvezne izbirne vsebine na temo državljanska kultura. Naša šola je vključena v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), v oddelku 2. g pa dijaki sodelujejo kot ambasadorji Evropskega parlamenta. Tako smo z velikim veseljem navezali stik z našo bivšo dijakinjo Ireno Jovevo.

Irena Joveva je spomladi 2019 preko Liste Marjana Šarca kandidirala za slovensko evroposlanko in s tridesetimi leti to tudi postala.

Kakšno sporočilo ima za nas?

Z njo si je preko elektronske pošte dopisoval Žan Debeljak iz 2. g.

Odgovorila nam je kar iz Ruande.

Preberite, kako se je kalila tudi v naši »kremšniti«.

Marja Podjed, mentorica

Razpis DiscoverEU

Evropska komisija je včeraj objavila nov krog prijav za vozovnice DiscoverEU, s katerimi lahko 18-letniki in 18-letnice potujejo po Evropi in spoznavajo njeno kulturno dediščino, obenem pa bogatijo svoje znanje in razvijajo življenjske veščine.

Hvaležni bi vam bili, če bi lahko to sporočilo posredovali vašim dijakom, ki sodijo v to starostno skupino. Obvestilo o razpisu DiscoverEU bo te dni objavljena tudi v naši Facebook skupini Šole ambasadorke Evropskega parlamenta, kjer pa lahko že zdaj najdete objavo o nagradi Karla Velikega 2020, za katero se lahko s svojimi evropskimi projekti potegujejo tudi dijaki vaših šol, in koristne informacije, povezane s projektom EPAS in Evrošola.

Vse 18-letnice in 18-letniki v Evropski uniji se lahko do 28. novembra 2019 (ob 12.00 po srednjeevropskem času) s prijavo potegujejo za priložnost, da med 1. aprilom in 31. oktobrom 2020 spoznavajo Evropo. Novi krog prijav bo 20.000 mladim omogočil sodelovanje pri pobudi DiscoverEU.

Komisija je doslej v treh krogih prijav, ki jih je oddalo 275.000 mladih, podelila 50.000 vozovnic. Iz Slovenije se je na razpise prijavilo 2087 mladih, vozovnice pa jih je prejel 201.

Več informacij in prijave na: https://europa.eu/youth/discovereu_sl

Infotočka

Vse informacije v povezavi z EU dobite v Pisarni Evropskega parlamenta na sledeči povezavi.

Brezplačna kartica za mlade EYC

Evropska unija mladim v Sloveniji ponuja 500 brezplačnih Evropskih mladinskih kartic (EYC) za obdobje štirih let. Kartica EYC imetniku prinaša vrsto popustov v Sloveniji in ostalih koncih Evrope, več o njej pa lahko preberete na tej povezavi.

Kako si lahko mladi zagotovijo kartico EYC? Enostavno tako, da obiščejo spletno stran http://tiny.cc/eyca19, vnesejo svoje podatke, nato pa bodo kartico prejeli na domači naslov.

Ponudba je časovno omejena do prihajajočih evropskih volitev 26. maja.

Manja Toplak,

Evropski parlament, Generalni direktorat za informiranje, Pisarna v Sloveniji

Anketa o evropskih temah

Naši dijaki, ambasadorji Ema Lapajne, Kaja Prezelj ter Žiga Erman, so za vse udeležence ekskurzije v Italijo (projekt CSR in Class) pripravili kratko anketo na temo evropskih integracij, mednarodnih projektov ter evropskih vrednot.
Dijaki, prosimo vas, da si vzamete minuto časa ter odgovorite na vprašanja na naslednji povezavi.

Marja Podje, mentorica

Dijak poučuje

Žiga Erman iz 4. e je v četrtek, 11. 4. 2019, dijakom 1. a predstavil način sprejemanja odločitev v EU ter Evropo brez meja.

Oglejte si še njegovo predstevitev.

Marija Podhraški, mentorica

Obravnavane teme o Evropski uniji

Dijakom 2. g in 1. e je Neža Sušel iz 2. g v petek, 12. aprila 2019, predstavila, kako je nastajala Evropska unija, kateri so glavni razlogi za njen nastanek in katere so članice EU.  Za zaključek so dijaki izpolnjevali delovni list o obravnavani temi.

Oglejte si še elektonske prosojnice, ki jih je dijakinja pripravila.

Marija Podhraški, mentorica

Obisk književnic ob 51. mednarodnem srečanju PEN-a na Bledu

V sredo, 3. 4. 2019, je v sklopu mednarodnega srečanja organizacije PEN na Bled na šoli potekalo predavanje, ki ga je organizirala knjižničarka Helena T. Velikanje.

Gostje so bile Tanja Tuma, ki je predstavnica slovenskega PEN, Linda Maria Baros, ki je francoska pesnica romunskih korenin, Rebecca Sharkey iz PEN-ove pisarne v Londonu, Zoe Rodrigez iz PEN-a v Sydneyu in estonska pesnica Kätlin Kaldmaa, ki je predsednica PEN-a v Estoniji. Dijakom 1.  g, 2.  g in 3.  g so gostje predstavile delovanje PEN International in prebrale nekaj svojih del. Opozorile pa so, da v nedemokratičnih državah mnoge književnike še vedno zapirajo v zapore in jim onemogočajo izdajanje njihovih del. Na ta problem ob srečanjih vedno opozarjajo širšo javnost z enim prostim stolom.

Ema Lapajne, 3.  g

Helena T. Velikanje, mentorica

Tokrat grem volit

V sredo, 27. 3. 2019, sta v okviru EPAS dijake 2. a in 2. g obiskala predstavnika Inštituta za politični menedžment. Predstavila sta veje oblasti v Evropski skupnosti in prednosti članstva Slovenije v tej skupnosti.

Poudarila sta velik pomen udeležbe na volitvah zlasti za mlade. Skupaj smo razmišljali, kakšen vpliv na vsakega od nas ima politično življenje tako na slovenski kot tudi na evropski ravni. Dijaki smo se udeležili delavnic, kjer so posamezne skupine naredile svoje volilne kampanje, s katerimi bi spodbudili mlade k udeležbi na volitvah.

Na koncu smo pred realnimi volitvami maja 2019 izvedli še poskusne volitve v Evropski parlament, na katerih smo dijaki izbirali med “desničarji”, “levičarji” ter “zelenimi”. Zadnje omenjeni so od skupno 26 glasov prejeli 12 glasov, “levi” so prijeli 10 glasov, 3 dijaki pa so glasovali za desno politično opcijo. Med glasovnicami je bila ena tudi neveljavna.

Cilj dogodka je bil spodbuditi mlade k soodločanju o prihodnosti Evropske Unije.

Prejeli smo tudi kar nekaj promocijskega materiala z vsemi potrebnimi informacijami na temo evropskih volitev 2019.

Vabljeni ste, da si več ogledate na infotočki EPAS-a v avli šole.

Oglejte si še prispevek.

Tikhon Gavrilov, 2. g

9. maj, dogodek ob dnevu Evrope

V sklopu letošnjega sodelovanja v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta želimo z različnimi aktivnostmi opozoriti na invalidne osebe, ki živijo ob nas in z nami. Ker se zavedamo številnih problemov, s katerimi se srečujejo, želimo opozoriti dijake, učitelje, starše in druge, da so tudi drugačni med nami.

Tako smo v okviru slovenskega kulturnega praznika pripravili predstavo, s katero hkrati praznujemo dan invalidov in dan Evrope. Predstava je avtorski projekt z naslovom Zakrite zgodbe pod vodstvom režiserke Nike Brgant. V predstavi sodelujejo Julia Stanek, Nina Sodja, Lejla Korać in Erika Raduha.

Preberite si še razmišljanje ene od sodelujočih v predstavi, Julie Stanek:

Kdo sploh so invalidi in ljudje s posebnimi potrebami? Ljudje s posebnimi potrebami so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih  značilnosti  in  zmožnosti, definiranih v določenem okolju ter potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Obstaja več vrst skupin ljudi s posebnimi potrebami, med njimi so ljudje z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, ljudje z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani ljudje, ljudje z učnimi težavami, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z motnjami avtističnega spektra in nadarjene osebe.

Invalidnost je omejitev ali pomanjkanje sposobnosti izvajanja določene aktivnosti na način in v obsegu, kot je to normalno za človeka. Slovenska zakonodaja podpira enakost in razvoj možnosti invalidov ter podpira čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje invalidov v skupnost. Na naši šoli za to poskrbimo s posebno ograjo in dvigalom. Invalidi naj bi imeli enake pravice kot mi, vendar vemo, da tega vsi ne upoštevajo, sploh pri zaposlitvi. Za pomoč poleg države skrbijo razne organizacije. Veliko organizacij dela prav z in za invalide. Za socialno varnost skrbijo tudi državljani sami, njihove družine in sorodniki. Invalidi imajo olajšave in oprostitve pri različnih stvareh in nekateri invalidi so celo oproščeni davkov. Kljub vsem posebnim potrebam, ki jih ljudje imajo, so še vedno ljudje, enako kot mi, človeška bitja s srcem. Lepo bi bilo, da bi tudi ljudi s posebnimi potrebami začeli sprejemati enako kot vse druge in jim pomagati z najčistejšo možno ljubeznijo.

Oglejte si posnetek predstave.

Delitev brošk ob dnevu invalidnosti

Dijaki tretjih medijskih letnikov so pod mentorstvom Andreje Završnik pri predmetu tipografija in reprodukcija oblikovali nalepke oz. broške in plakat, s katerimi so želeli opozoriti na 3. december, mednarodni dan invalidov. Dijaki so na ta način opozorili na številne neenakosti, ki so jih osebe z različnimi invalidnostmi deležne.

Ambasadorji Evropskega parlamenta so v šolski avli delili nalepke in opozarjali na strpen odnos do invalidnih osebe in njihove potrebe po enakovredni vključenosti v družbo.

Marija Podhraški, mentorica

Ambasadorji Evropskega parlamenta
smo se udeležili Evrošole v Strasbourgu

 

V četrtek, 13. 12. 2018, ponoči smo se dijaki ob spremstvu mentorice Marije Podhraški skupaj s štirimi slovenskimi šolami, Ambasadorkami evropskega parlamenta, odpravili na pot v Strasbourg.
Na poti čez Nemčijo smo se ustavili v taborišču Dachau, kjer smo veliko izvedeli o težkem življenju taboriščnikov (Judov, Romov, nemških političnih zapornikov, Slovencev, homoseksualcev in drugih) med vojno. Taborišče je opomin nam vsem, da se kaj podobnega ne ponovi.
Pot smo nadaljevali do mesta Ulm ob Donavi, kjer stoji katedrala z najvišjim zvonikom na svetu. Zvonik je visok kar 161 metrov, protestantska cerkev pa je zgrajena v gotskem slogu. V običajni postavitvi je v njej prostora za 2000 sedežev. Seveda je okoli cerkve vladalo božično razpoloženje s tržnico in lepo okrasitvijo.
Zvečer smo prispeli v Strasbourg, prestolnico Alzacije, ki ima približno toliko prebivalcev kot naše glavno mesto.
Glavni namen naše poti je bilo sodelovanje na Evrošoli, kjer smo se tokrat srečali dijaki kar 31 srednjih šol iz vseh držav članic EU. Zgodaj zjutraj smo se odpravili v Evropski parlament. Tam smo vrstnikom iz vseh držav EU predstavili svojo državo, sodelovali smo pri diskusijah na različne teme. Dijaki naše šole (Kaja, Ema in Žiga) smo bili razvrščeni v skupino, kjer smo razpravljali na temo varovanja okolja in svoje ideje tudi predstavili v veliki dvorani. Sodelovali smo tudi v kvizu na temo Evropske unije.
Zvečer smo se odpravili v božično okrašeni center mesta Strasbourg, ki je pred nekaj dnevi doživel tragični teroristični napad na obiskovalce.
V soboto, 15. 12. 2018, nas je čakala še dolga pot proti Sloveniji.

 

Zapisala: Kaja Prezelj, 3.  g

Video natečaj Tokrat grem volit

Drage dijakinje in dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta! Sodelujte v video natečaju “Tokrat grem volit” in odpotujte v Strasbourg!
Kako sodeluješ? Med počitnicami posnemi kratek video in lahko si med 14 srečneži, ki bodo jeseni odpotovali v Francijo.
Kaj moraš narediti?

  1. Prijavi se na spletni strani https://www.thistimeimvoting.eu/.
  2. Na svoj e-naslov boš prejel/a osebno povezavo do spletne strani thistimeimvoting.eu
  3. Posnemi kratek video, v katerem izrečeš in poljubno dopolniš stavek »Tokrat grem volit za…«. Video naj bo dolg največ 40 sekund.
  4. Objavi video na svojih profilih na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube…). V objavo obvezno vključi prejeto osebno povezavo, ki jo boš dobil po emailu, potem ko se boš prijavil na thistimeimvoiting.eu in povabi prijatelje, da se tudi oni prijavijo na strani thistimeimvoting.eu. Spletna stran beleži, koliko se jih je prijavilo prek tvoje povezave, kar pomeni, koliko si jih uspel prepričati, da se povežejo in sodelujejo pri povečanju udeležbe na naslednjih evropskih volitvah.
  5. Video ali povezavo do videa objavi tudi na Facebook strani Evropski parlament Slovenija, v dogodku Video natečaj »Tokrat grem volit « na povezavi http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-video-nate%C4%8Daju-%0A-tokrat-grem-volit Objavam lahko dodaš tudi #tokratgremvolit in #thistimeimvoting.

Vse to naredi najkasneje do 15. septembra 2018. Strokovna komisija bo izmed videov, katerih avtorji bodo dosegli največje število vpisov prek osebne spletne povezave izbrala 14 najbolj kreativnih in izvirnih videov ter tako določila 14 zmagovalcev natečaja.
Avtorji 14 najbolje ocenjenih videov bodo jeseni odpotovali v Strasbourg.
Video natečaj je namenjen dijakinjam in dijakom ambasadorjem Evropskega parlamenta, v njem pa lahko sodeluješ le kot posameznik in ne kot skupina. Pogoji in pravila sodelovanja v video natečaju so objavljeni na http://bit.ly/video_natecaj

Podelitev priznanj šolam EPAS

V petek, 15. 6. 2018, smo se Kaja Prezelj, Ema Lapajne (2. g) in Nejra Kovačević (3. g) skupaj z mentoricama Marjo Podjed in Marijo Podhraški udeležile prireditve in podelitve priznanj šolam ambasadorkam Evropskega parlamenta (EPAS). Podelitev je potekala v Festivalni dvorani v Ljubljani, vodil pa jo je Klemen Slakonja. Posebni gotje so bile evropski poslanci Tanja Fajon, Romana Tomc, Franc Bogovič in dr. Igor Šoltes, s katerimi smo imeli kratko debato. Po končanem programu je sledila pogostitev in seveda torta.

Ema Lapajne, 2. g

Praznovali smo dan Evrope

V četrtek, 17. 5. 2018, smo v okviru TVU izvedli prireditev, s katero smo obeležili 9. maj, dan Evrope.
Prireditev so pripravili dijaki 1. g in 2. g. Letošnje leto je posvečeno kulturni dediščini, kar smo obeležili s kratkim filmom o izdelavi gorjuških pip, dijaki so pripravili večjezični glasbeni program, predstavili pozdrave v vseh uradnih jezikih EU ter preverili znanje občinstva o EU s pomočjo aplikacij na telefonih.

Oglejte si prispevek: http://egss.eu/2018/05/30/1840/

Zapisala: Marija Podhraški

9. maj, dan Evrope – Obiščite nas v avli šole!

9. maja praznujemo dan Evrope, ki predstavlja enega od simbolov Evropske unije. Svet Evropske unije je ta dan sprejel za praznik na vrhu v Milanu leta 1986 v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana. V tej deklaraciji, predstavljeni 9. maja 1950, je Robert Schuman predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija.
Kot šola ambasadorka evropskega Parlamenta smo se pridružili  obeležju tega dogodka.
V oddelku 3. b so dijaki pripravili privlačno oblikovane nalepke, ki odražajo najpomembnejše evropske vrednote: mir, strpnost, varnost, sodelovanje, človekove pravice, demokracija …
Vabljeni vsi dijaki, da si v sredo, 9. maja 2018, v obeh glavnih odmorih v avli šole te izdelke pobliže ogledate. Nalepke, ki vas bodo najbolj nagovorile, vam bodo naši ambasadorji EPAS z veseljem podarili!

Marija Podhraški in Marja Podjed, koordinatorki projekta EPAS

Oglejte si nalepke.

Eva Žganjar, prof. strokovnih predmetov

Fotografije: Tamara Boštar

Predavanje za dijake v 1. a

V ponedeljek, 7. 4. 2018, je Nejra Kovačević iz 3. g izvedla predavanje z naslovom Zgodovina EU. Predavanju so prisluhnili dijaki 1. a.

Marija Podhraški, mentorica

Fotografije: Taja Kostanjevec, 1. a

Predavanje za dijake v 1. b

V ponedeljek, 23. 4. 2018 sta Klara Grilc in Amila Paunović iz 4. g  v  razredu 1. b razredu izvedli modul z naslovom Evropska unija in mi.

Oglejte si predstavitev.

Marija Podhraški, mentorica

Obisk Gojka Božovića, srbskega pesnika, književnega kritika in esejista

Na Bledu poteka 50. mednarodno srečanje pisateljev, ki se ga udeležujejo pisatelji, pesniki, novinarji, esejisti in zagovorniki človekovih pravic in svobode govora iz štiridesetih držav.

Mednarodni PEN sestavlja danes 142 centrov v preko 100 državah. Vanje so včlanjeni pesniki, pisatelji in esejisti vseh narodnosti, ras, veroizpovedi in nazorov. Vsak center deluje v svojem okolju samostojno. Vsak od centrov vzdržuje vezi z ostalimi centri preko glavnega sedeža PEN v Londonu ali neposredno.

Prvi PEN klub so ustanovili leta 1921 v Londonu najvidnejši angleški književniki tedanjega časa, med njimi John Galsworthy, Joseph Conrad in Bernard Shaw.
Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med ustanovnimi člani so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, France Stele, Janko Lavrin, Fran Saleški Finžgar, France Bevk, Prežihov Voranc, France Koblar. Kasneje pa so Slovenskemu centru PEN predsedovali med drugimi Matej Bor, Mira Mihelič, Drago Jančar, Boris A. Novak. Zdaj mu predseduje Ifigenija Simonović.

Udeleženci mednarodnega srečanja med drugim obiskujejo tudi šole in širijo ideje o miru ter strpnosti med narodi in spoznavanju drugih kultur in jezikov.

Tako sta nas v srdeo, 18. aprila 2018, obiskala Gojko Božović, pesnik, književni kritik in esejist, podpredsednik Srbskega  PEN centra ter ustanovitelj in urednik založbe Arhipelag in podpredsednik Slovenskega centra PEN Robert Simonišek, ki je vodil pogovor.
Gospod Gojko Božović je o sebi dejal, da je najprej bralec. Govoril o položaju srbskih pisateljev danes, predstavil je namen ustanovitve Foruma slovanskih kultur in izdajanju oz. prevajanju 100 slovanskih romanov ter povezavi balkanske PEN mreže. Po njegovem mnenju so najpomembnejše teme sodobnih slovanskih pisateljev zgodovina, utopija in tranzicija v najširšem pomenu. Dijakom je priporočil branje sodobnih slovanskih avtorjev.

Več o Gojku Božoviću: http://www.arhipelag.rs/autori/gojko-bozovic/

Več o Robertu Simonišku: http://www.ludliteratura.si/avtor/robert-simonisek/

Zapisala: Marija Podhraški

Izobraževanje mentorjev Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 6. in 7. 3. 2018 v Bruslju

Dne 6. in 7. marca 2018 je v Bruslju potekalo izobraževanje mentorjev projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki se ga je udeležilo 95 učiteljev – mentorjev iz 26 držav.
Zbrane je najprej nagovoril predstavnik Evropskega parlamenta Jaume Duch Guillot, kasneje pa smo mentorji na delavnicah spoznali veliko primerov dobrih praks in navdušujočih idej za nadaljnje delo.
Učitelji smo imeli možnost navezati stike za sodelovanje s šolami v tujini.
Naslednji dan smo skupaj s predstavniki Evropskega parlamenta razmišljali o njegovi vlogi in novih izzivih, s katerimi se le-ta sooča danes.
Vsi smo se strinjali, da je potrebno krepiti zavest o pomenu evropskega zbliževanja in evropskih institucij, negovati demokratične veščine ter vzpodbujati ljudi k prevzemanju aktivnejše vloge na tem področju.
Obveščanje ter vzpodbujanje k aktivnejšemu evropskemu državljanstvu je zlasti pomembno za mlade generacije, ki so v današnjem času soočene z mnogimi problemi, premalo pa so jim poznane vse možnosti, ki jih danes nudijo različne evropske povezave.

Marja Podjed, somentorica, udeleženka izobraževanja

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Dne 16. novembra obeležujemo svetovni dan strpnosti. Na to temo in zlasti na temo medvrstniškega nasilja smo ob tej priložnosti izdelali plakat. Idejno je plakat zasnoval Nai Marinšek, kasneje pa so to besedilo dijaki 3. g pri projektu Poslovno komuniciranje dodatno preoblikovali in vsebinsko zaokrožili. Dijak 4. a Ryan Moolman je kasneje ves material združil in ga tehnično oblikoval.
Oglejte si izdelek.

Marja Podjed, mentorica

Dijaki predstavniki Šole ambasadorke
Evropskega parlamenta na obisku v Strasbourgu

V četrtek, 26. 10.  2017, smo se Sara Gorinjac, Maja Đorđeski in Žiga Erman odpravili na študijski obisk Evropskega parlamenta v Strasbourg, kjer smo se udeležili delavnic Evroscole.
V petek je Sara Gorinjac na zboru vseh udeležencev v veliki dvorani Evropskega parlamenta v enominutnem govoru predstavila našo državo in slovensko delegacijo, ki je bila sestavljena iz osmih različnih srednjih šol, vključenih v program EPAS (European ParliamentAmbassador School oz. Šola ambasadorka Evropskega parlamenta).
V sklopu imitacije plenarnih sej smo po skupinah obravnavali šest različnih tem: okolje in energija, varnost in človekove pravice, prihodnost Evrope, migracije in vključevanje, zaposlovanje mladih ter razvojno pomoč. Predstavniki naše šole smo poglobljeno razpravljali o zaposlovanja mladih v EU. Delo v skupinah je potekalo v angleščini. Na koncu so predstavniki vsake skupine svoja poročila in tudi veliko novih predlogov predstavili na zboru vseh udeležencev v veliki dvorani Evropskega parlamenta, o teh predlogih pa smo nato v slogu parlamentarne demokracije tudi glasovali. Kasneje smo mladi lahko predstavnikom Evropskega parlamenta postavljali za nas kar najbolj relevantna vprašanja.
Na koncu programa so med ekipami posameznih držav potekale tudi tako imenovane igre »Eurogames«. Najboljše štiri ekipe so se na koncu pomerile v kvizu, zmagovalka pa je prejela lepe nagrade.
Tako v četrtek kot v petek smo si vzeli tudi čas za ogled mesta. Presenetile so nas zanimive stavbe z lesenimi dodatki ter idila mesta Strasbourg.

Sara Gorninjac, 4. g
Maja Đorđeski, 4. g
Žiga Erman, 3. e

Marja Podjed, mentorica

Študijski obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu

V četrtek, 26. 10.  2017, se bomo trije dijaki naše šole in učiteljica somentorica Marja Podjed odpravili na študijski obisk Evropskega parlamenta v Strasbourg, kjer se bomo udeležili delavnic Evroscole. Kot Šola ambasadorka Evropskega parlamenta smo pri ocenjevanju lanskoletnega projekta med slovenskimi šolami dosegli največje število točk. Po tem ključu lahko nato dijak EGSŠ Radovljica na zboru vseh udeležencev v veliki dvorani Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavljala celotno slovensko delegacijo. Sara Gorinjac iz 4. g bo tako v glavni razpravljalni dvorani imela enominutni govor v angleščini, kjer bo predstavila skupino dijakov iz Slovenije. Ta je sestavljena iz osmih različnih srednjih šol, vse pa nas povezuje program EPAS (European Parliament Ambassador School oz. Šola ambasadorka Evropskega parlamenta). Na Evrošoli bomo udeleženci v šestih delovnih skupinah obravnavali, kaj naj EU stori na posameznih problematičnih področjih družbenega življenja. Predstavniki naše šole bomo obravnavali temo zaposlovanja mladih v EU. Delo v skupinah bo potekalo v angleščini.
Vsi smo mnenja, da si bomo s tem nabrali veliko izkušenj.

Maja Đorđeski, 4. g

Rezultati vzporednih neuradnih volitev za predsednika RS
na EGSŠ Radovljica

Ker so 22. oktobra 2017 v Sloveniji potekale volitve za predsednika Republike Slovenije, smo se v okviru projekta Poslovno komuniciranje dijaki 3. g odločili, da predhodno na naši šoli izvedemo neformalne volitve. Najprej smo naredili kratke predstavitve predsedniških kandidatov, ki ste jih lahko videli v šolski avli. V četrtek,  19. oktobra, smo se dijaki razdelili v pare in obiskali vse oddelke, kjer smo na kratko predstavili pomen in postopek volitev ter samo zamisel predstavniške demokracije. Zbrali smo 285 vaših glasovnic, od tega 6 neveljavnih (dijaki so obkrožili več kandidatov oziroma na glasovnico napisali neustrezne komentarje).

Rezultati so sledeči:

Zmagal je Borut Pahor s 123 glasovi (44,1 %). Drugi na lestvici je bil Marjan Šarec s 54 glasovi (19,4 %), na tretjem mestu pa Angelca Likovič z 32 glasovi (11,5 %). Sledijo Boris Popovič z 19 glasovi, Andrej Šiško z 18 glasovi, Ljudmila Novak z 12 glasovi, Romana Tomc z 9 glasovi. Suzana Lara Krause je zbrala 7 glasov, na zadnjem mestu pa je bila s 5 glasovi Maja Makovec Brenčič.

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.

Tom Černilec, 3. g

Vzporedne neformalne volitve predsednika Republike Slovenije
na EGSŠ Radovljica

V Sloveniji bodo v nedeljo, 22. 10. 2017, potekale volitve predsednika Republike Slovenije, dijaki 3. g pa so v okviru poslovnega komuniciranja na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica izvedli vzporedne neformalne volitve.
S tem želimo vzpodbuditi zanimanje za politično življenje v državi in vas nagovoriti k aktivnemu državljanstvu.
Informacije o vseh devetih kandidatih za predsednika si lahko preberete v avli naše šole, dijakom pa  bomo predstavili potek volitev po razredih, kjer boste tudi volili. Volitve smo izvedli v četrtek, 19. 10. 2017, rezultati pa so bili znani v petek, 20. 10 .2017, in bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Alja Bernik, 3. g

Prevajalska delavnica

V sredo, 18. 10. 2017, je na šoli potekala prevajalska delavnica. Vodil jo je g. Peter Jakša s Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji. Delavnice smo se poleg ostalih dijakov udeležili tudi dijaki, ki sodelujemo pri dejavnostih  Šole Ambasadorke Evropskega parlamenta.
Preizkusili smo se v prevajanju besedila na splošno temo Evropske unije, prevajali pa smo iz angleščine v slovenščino. Pobliže smo spoznali vso kompleksnost in zahtevnost prevajalskega dela, ogledali smo si tudi spletni strani Gigafida in fran.si., kjer lahko s klikom ali dvema razrešimo dileme, ki se pojavijo ob prevajanju. Pod slednjo spletno stran sodi tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika.
Ob prevajanju stavka za stavkom in iskanju najboljše možne oblike za prevod smo spoznali, da prevajalski poklic nikakor ni lahek in da zahteva veliko znanja in poglobljenega dela.

Maja Đorđeski, 4. g

Infotočka

Fotografije: Maja Đorđeski, 3. g

Evropski parlament – Informacijska pisarna v Sloveniji

Oglejte si predstavitev projekta na elektronskih prosojnicah, ki jih je pripravila Ema Lukan iz 3. g.

Preberite si prispevek v Bohinjskih novicah na strani 11.

Prireditev ob podelitvi nazivov ambasadorji Evropskega parlamenta

V petek, 16. 6. 2017, smo se trije dijaki in mentorici Marja Podjed in Marija Podhraški, ki sodelujemo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, udeležili zaključne prireditve in podelitve priznanj sodelujočim šolam, mentorjem in dijakom. Program se je odvijal v Festivalni dvorani v Ljubljani, povezoval ga je Boštjan Gorenc Pižama. V programu so sodelovali tudi slovenski poslanci Evropskega parlamenta: Lojze Peterle, Tanja Fajon, Romana Tomc, Franc Bogovič in  Patricija Šulin. Poslanci so odgovarjali na naša vprašanja in sodelovali pri okrogli mizi o prihodnosti Evropske unije.
Za letošnje sodelovanje v projektu so vse sodelujoče šole dobile posebno tablo, ki označuje Šolo ambasadorko Evropskega parlamenta, dijaki in mentorji pa potrdilo ambasadorjev Evropskega parlamenta.
Na prireditvi je nastopila tudi impro gledališka skupina. Za glasbeni nastop sta poskrbela Trkaj in Nipke. Na koncu je sledila še pogostitev.

Posnetek celotne prireditve

Skrajšan posnetek prireditve

Ema Lukan, 3.  g

Obisk evropskega poslanca in stalnega potočevalca za Erasmus+ dr. Milana Zvera

V petek, 16. junija 2017, nas je obiskal evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je hkrati tudi stalni poročevalec za projekt Erasmus+ za Slovenijo. Pogovor z dr. Zverom smo povezovale Maja, Sara in Klara, dijakinje 3. letnika ekonomske gimnazije.
Evropski poslanec je dijakom predstavil delo evropskega poslanca, kratko zgodovino  Evropske unije, namen, za katerega je bila ustanovljena, in glavne naloge le-te. Vprašanja so se med drugim dotaknila tudi eksistencialne krize EU. Poslanec je zatrdil, da je EU še naprej stabilna, da pa bi jo verjetno ogrozil izstop Francije, o katerem se je govorilo med predsedniškimi volitvami. Na vprašanje o vlogi Slovenije v EU je poudaril visoko zastopanost naših funkcionarjev glede na število prebivalstva v primerjavi z ostalimi večjimi državami. Dodal pa je tudi, da bi Slovenija, kot vsaka druga članica, morala več vlagati v varnost in obrambo.
Poslancu smo zastavile tudi nekaj vprašanj o uspešnosti projekta Erasmus+ in o kompetencah, ki jih mladi potrebujemo za uspešno uveljavljanje na trgu delovne sile. Poslanec dr. Zver je opozoril na izbiro aktualnega študijskega programa, krepitev znanja tujih jezikov in predvsem odzivnost in pripravljenost mladih, da znanja in uporabne veščine na trgu dela ponudijo.
Ogledali smo si kratek posnetek s Tenerifov, gospoda Zvera pa smo seznanili s svojimi dosedanjimi izkušnjami sodelovanja v programu Erasmus+. Naše prijetno druženje se je zaključilo z obljubo, da se bomo naslednje leto ponovno srečali.

Sara Gorinjac, 3. g

Anketa o EU

Obeležujemo 9. maj, Dan Evrope

9. maja Evropska unija praznuje začetek svojega nastajanja. 9. maja 1950 je namreč tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman v Parizu predstavil deklaracijo, v kateri je Francijo, Nemčijo in druge evropske države pozval, naj združijo svojo proizvodnjo premoga in jekla. Schumanov načrt velja za prvi korak združevanja evropskih držav. Na šoli bomo ta dogodek obeležili z anketo, s katero bomo med dijaki preverili poznavanje tega področja.
Anketo je pripravil naš dijak Žiga Erman iz 2. e, sodelovalo pa bo 9 oddelkov.

Dostop do ankete: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEYU_y7b-YszMh2Xen3LCIAJLlbbwOYYRwg9c3B-yB-FhMgg/viewform?usp=sf_link

Poročilo ankete ob dnevu Evrope

V torek, 9.  maja 2017, smo na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica izvedli kratko anketo o Evropski uniji. Na ta način smo kot člani dejavnosti Šola ambasadorka Evropske unije želeli tudi obeležiti dan Evrope.

Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. S prvim delom smo med dijaki preverili splošno poznavanje Evropske unije, v drugem delu pa smo jih povprašali, v kakšni meri spremljajo dogajanje v Evropski uniji, kako doživljajo 9. maj, kakšno obliko podpore bi si s strani Evropske unije želeli ipd.

Anketirali smo 193 dijakov, in sicer 115 dijakov usmeritve medijski tehnik, 25 dijakov programa ekonomski tehnik in 53 dijakov ekonomske gimnazije.

Po opravljeni analizi ankete smo ugotovili, da naši dijaki to temo kar dobro poznajo, da pa se bomo tudi v prihodnje morali potruditi, da bi dijakom Evropsko unijo še bolj približali.

V nadaljevanju si preberite, kako so naši dijaki ogovarjali na posamezna vprašanja.

Kar 88,6 % dijakov ve, da je Slovenija postala članica Evropske unije leta 2004.
74,6 % dijakov je pravilno odgovorilo, da je Slovenija prevzela evro leta 2007, 39 % dijakov ve, da ima Evropski parlament 751 poslancev.
Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopa 8 poslancev, tu je 46,4 % dijakov odgovorilo pravilno.
Pri petem vprašanju smo dijake spraševali, koliko uradnih jezikov ima EU. 60 % dijakov je podalo pravilen odgovor: 24.
60 % dijakov pozna pravo število držav članic Evropske unije, in sicer 28.
73,6 % dijakov ve, da ima Evropska unija približno 500 milijonov prebivalcev.
Pri osmem vprašanju so dijaki morali od navedenih inštitucij izbrati inštitucije Evropske unije. Dijaki so izbirali med sledečimi: Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Državni zbor RS, Državni svet RS. 92,7 % dijakov je izbralo Evropski parlament, 63,5 % je izbralo svet EU, 78,1 % dijakov pa je izbralo Evropsko komisijo. Napačno pa je 14,1% izbralo Državni svet RS, 12% pa Državni zbor RS.
Da 9. maja obeležujemo dan Evrope, je poznano 92,2 % dijakov, vendar 60 % dijakov ta dan doživlja kot navaden dan.
Slogan Evropske unije »Združeni v raznolikosti« zna dopolniti 79 % dijakov.
Žal se je izkazalo, da 70 % dijakov ne spremlja dogajanja v Evropski uniji, jih pa polovica meni, da imajo možnost vplivati na evropsko politiko.
Kot prednost vključenosti Slovenije v Evropsko unijo je 27 dijakov navedlo skupno valuto evro, 37 dijakov pa Schengen. 10 dijakov je navedlo medsebojno pomoč, 10 dijakov pa sodelovanje med državami. 5 dijakov prednost članstva vidi v možnosti šolanja v tujini, 15 dijakov pa v prostem pretoku blaga čez mejo. 5 dijakov pozdravlja dodeljevanje evropskih sredstev, 2 dijaka pa sta izbrala možnost zaposlitve v tujini. En dijak je tudi omenil varnost.
Pri petnajstem vprašanju smo dijake vprašali, če bi se želeli zaposliti v kateri od drugih držav EU. Prejeli smo kar 70 % pozitivnih odgovorov.
Čisto na koncu smo dijake povprašali po predlogih, na kakšen način bi EU mladim nudila še več podpore.
29 dijakov si želi s strani Evropske unije finančno podporo, 5 dijakov pa si želi brezplačna potovanja. 6 dijakov je navedlo več zaposlitvenih možnosti, 2 dijaka pa boljšo komunikacijo z mladimi. En dijak je mnenja, da bi EU morala bolj spodbujati šport, en dijak pa je navedel več možnosti za izobraževanje.

Zapisal: Žiga Erman, 2. e

Marja Podjed, mentorica ankete

Naši gimnazijci v vlogi evropskih poslancev

V okviru simulacije Evropskega parlamenta smo se nekateri učenci 3. g v petek, 5. maja 2017, preizkusili v vlogi evropskih poslancev. Razpravljali smo o predlogu znižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter ga z glasovanjem tudi potrdili. Hkrati smo sprejeli sklep, da se starostna meja najprej zniža le za lokalne, kasneje pa tudi za parlamentarne volitve.

Sara Gorinjac, 3. g

Poročila

Programski moduli

Oglejte si elektronske prosojnice, ki jih je pripravila Sara Gorinjac iz 3. g: Institucije Evropske unije.

Oglejte si elektronske prosojnice, ki sta jih pripravili Klara Grilc in Amil Paunović iz 3. g: Evropska unija in mi.

Oglejte si elektronske prosojnice, ki sta jih pripravili Nejra Kovačević in Tina Tavčar iz 2. g: Kratka zgodovina EU.

https://photos.google.com/share/AF1QipM7402XY81JTLY7x8sQ6spiCdo77VZtOLpAgVm3WhheVmm28DeYpy4ty89tNf39ww?key=U1lGWW9pd2pwbkx6eGdmcW95Yk5ZM1VQRzI2SnRR

Igre Evrope v okviru projekta Šola ambasadorka EU

Mladinski svet Slovenije (MSS) in Društvo za podporo mladim pripravljata projekt Igra Evrope, s katerim želijo opolnomočiti mlade ter jih osveščati o pomenu evropskega državljanstva in vlogi Evropskega parlamenta. V okviru projekta po slovenskih srednjih šolah izvajajo delavnice z mladimi na različne teme, povezane z Evropsko unijo.
Aktivno državljanstvo in participacija mladih po besedah predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla predstavljata rdečo nit delovanja njihove organizacije. Le z aktivno udeležbo v odločevalskih procesih lahko namreč mladi soustvarjajo družbo in okolje, v kateri bodo lahko razvijali svoje potenciale in ideje, meni Kampl.
Tej viziji sledi tudi projekt Igra Evrope, v katerem želijo skozi interaktivno igro mlade osvestiti o Evropski uniji, o procesih in delovanju Evropskega parlamenta ter jim predstaviti koncepte aktivnega državljanstva in potrebo po udeležbi na volitvah.
V sredo, 22. 3. 2017,  in v četrtek, 23. 3. 2017, smo na EGSŠ izvajali Igre Evrope, ki so se jih udeležili dijaki 2. medijskih oddelkov in dijaki 2. ekonomskega tehnika. Pogovarjali so se o vrednotah, po skupinah so sestavili svoj kratek politični program in poiskali najbolj aktualne probleme ter jih poizkušali reševati. Izpostavili so problem velike brezposelnosti in izpostavili potrebo po večji podpori manjšinskim skupinam. delavnice je vodil tudi naš bivši dijak Ajas Midžan, ki je letos študent 1. letnika na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Poglejte si še naslednjo povezavo.

Žiga Erman, 2. e

Šola ambasadorka Evropske unije: predavanje novinarja Dejana Štamflja

V ponedeljek, 6. marca 2017, nas je 6. in 7. šolsko uro obiskal novinar in nekdanji dijak Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica Dejan Štamfelj. Kot novinar dela že dlje časa, trenutno pa je zaposlen na Televiziji Slovenija v zunanjepolitični redakciji.
Predavanje z naslovom Begunska kriza je bilo namenjeno  dijakom 2. g in 2. e, udeležili pa so se ga tudi člani projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in nekateri povabljeni dijaki. Pogovor z novinarjem je vodila Nejra Kovačević iz 2. g.
Z gospodom Štamfljem smo se pogovarjali predvsem o migrantski tematiki v Evropi in o posebnostih novinarskega dela. Pri migrantski tematiki smo najprej opredelili razliko med pojmom begunec in ekonomski migrant.
Novinar nam je razložil, da so begunci preganjani zaradi rase, političnega ali verskega prepričanja, narodne pripadnosti… Iz nevarnih območij se milijoni podajo na tvegano pot zgolj v želji po zaščiti golega življenja. Države podpisnice mednarodnih sporazumov so se zavezale, da bodo te ljudi zaščitile.
Zaradi ogrevanja ozračja v prihodnosti lahko pričakujemo tudi veliko število podnebnih beguncev.
Izvedeli smo tudi, da je danes na svetu že 65,3 milijona beguncev, kar 65 % vseh beguncev pa izvira iz desetih držav v Afriki, na Bližnjem Vzhodu in Aziji.
Govorili smo tudi o evropski begunski krizi, ki je izbruhnila leta 2015, in schengenski meji, ki je Slovenijo postavila v središče reševanja problemov begunske krize.
Novinar je spregovoril tudi o tem, kje v Sloveniji so begunci nastanjeni, in o problemih, s katerimi se soočajo. Pri nasilju nad njimi je poudaril predvsem napade v Nemčiji, kjer je bilo leta 2016 poškodovanih 560 ljudi, med njimi več kot 40 otrok.
Pokazal nam je tudi nekaj svojih novinarskih prispevkov, na koncu pa prepustil besedo tudi nam, da smo postavili vprašanja in povedali svoja mnenja.

Oglejte si Napoved predavanja g. Štamflja.

Oglejte si intervju z njim.

Zapisali: Tina Tavčar in Gabrijela Vukobrad, 2. g

Mentorici Marija Podhraški in Marja Podjed

Fotografije: Grega Slivnik, 2. a