Ali te zanima podjetniško sodelovanje?

Bi rad delal v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvu ali komerciali, pa še nisi povsem odločen, če boš po končani srednji šoli nadaljeval s študijem?
Program usposablja za študij, za delo in za življenje.

Uči gospodarjenja z dobrinami, imetjem, denarnimi sredstvi in človeškimi viri (naložbe, investicije, stroški …) ter posreduje znanje za odprtje lastnega podjetja.

Razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo.

Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja pri praktičnem usposabljanju v domačem in tujem zaposlitvenem okolju.

Omogoča takojšnjo zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na visokih in višjih strokovnih študijskih programih.

Povezuje se z medijskimi vsebinami.

Kako se program zaključi?

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote:
slovenščina
strokovni predmet
tuji jezik ali matematika
izdelek z zagovorom
Dijaki, ki uspešno zaključijo program ekonomski tehnik, se lahko vpišejo v enoletni maturitetni tečaj in opravljajo splošno maturo. Ob poklicni maturi pa lahko opravljajo dodatni maturitetni predmet in si tako omogočijo vpis na nekatere fakultete.

SKUPNO ŠTEVILO UR PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK