Vpis2020-04-21T09:53:31+02:00

Nov rokovnik za prijavo in vpis

v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

MAJ

 • 11. maj 2020: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnik. Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave,na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 . Kandidati prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo na izbrano srednjo šolo pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa skenirano na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, jo pošljite v vednost tudi na elektronski naslov svetovalne delavke irena.pungercar@egss.si. Žig in podpis ravnatelja/ice osnovne šole na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben. Tisti, ki ste prijavnico za vpis že oddali, nove ni potrebno več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.
 • do 25. maja 2020: prijava kandidatov, ki se šolajo v tujini in dijakov prvih letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v začetni letnik, vendar na drug program.

JUNIJ

 • do 16. junija 2020 do 14. ure: rok za prenos prijave za vpis v drugo srednjo šolo. Če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da vas svetovalni delavec v vašem imenu odjavi na programu, za katerega ste oddali prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

 

 • 26. junij popoldan 2020: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa. Seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa bo objavljen na spletnih straneh ministrstva.

JULIJ

 • od 30. junija 2020 do 6. julija 2020: VPIS (prinašanje dokumentov za vpis; vabilo z vašim terminom boste prejeli po pošti na dom en teden pred vpisom)

 

 • 6. julij 2020 popoldan: v primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)

 

 • do 9. julija 2020 do 13. ure: v primeru omejitve vpisa – rok za prijavo kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu, za 2. krog izbirnega postopka. Prijavnico za drugi krog izbirnega postopka, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, boste oddali na šoli, kjer ste oddali že prvotno prijavnico.
 • 14. julij 2020: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

AVGUST

 • do 31. avgusta 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Informativni dnevi na EGSŠ Radovljica

Vljudno vabljeni na informativne dneve na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica!

Kdaj?
V petek, 14. februarja, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 15. februarja, ob 9. uri.

Kje?
Na Gorenjski cesti 13 v Radovljici.

Kateri so programi na naši šoli?
Ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.

Postani to, kar želiš!

Več si oglejte v brošuri naše šole.

Dijaki in zaposleni na EGSŠ Radovljica

Skupaj na poti v prihodnost!

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je šola na Gorenjski cesti 13. Številka trinajst je seveda srečna, saj smo šola, ki se v ustvarjalnem nemiru spreminja in razvija, ki odgovarja potrebam časa, izzivom gospodarstva in pričakovanjem delodajalcev, ob tem pa ohranja svoj JAZ in posebnost vsakega posameznika. Prepoznavni smo po razvijanju kreativnih idej in podjetniške miselnosti, velikem številu kulturnikov in športnikov.

Gimnazijka in glasbenica Mina Košar bi mladim svetovala, da so cilji in ambicije glavni razlog za človekovo motivacijo do dela, in če je želja dovolj velika, je treba imeti organizirano življenje. Narediti urnik, razporediti čas, delati za šolo in zase, za dušo! Še več bi o tem znali povedati naši odlični športniki, plavalci, plesalci, hokejisti, atleti, smučarji, biatlonke, ki imajo treninge tudi po večkrat na dan ali pa se šolajo na daljavo in opravljajo izpite preko Skypa. In minilo bo ravno eno leto, ko nam je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Mnogi dijaki so nam v mesecu decembru na dobrodelni prireditvi Bodi dober – bodi kul!, ko smo zbirali sredstva za izgradnjo dvigala v šoli za gibalno ovirane osebe, dokazali, da ne gulijo le šolskih klopi, ampak počnejo še marsikaj, gledališko nastopajo, pojejo, igrajo inštrumente, delajo salte in premete, in tako navdušujejo starše, sovrstnike, mentorje in učitelje.

EGSŠ Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi povezami. Šolski prostori so sodobno opremljeni s specializiranimi učilnicami.  Ustrezna oprema se nam zdi pogoj za uspešno poučevanje splošnih in strokovnih predmetov.

Trije različni programi, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, omogočajo prepletanje in povezovanje vsa štiri leta šolanja.

Cilji vseh zaposlenih pa so splošna razgledanost, razvijanje veščin in ustvarjalnosti, učljivost, pokončna drža in družbena odgovornost, o čemer je razmišljala skupina dijakov, ki je bila vključena v mednarodni projekt Družbena odgovornost podjetij v razredu (CSR in CLASS), ko so iskali idejne rešitve za jeseniško podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Naša šola že več let sodeluje s partnersko šolo Bridgwater & Taunton College v Veliki Britaniji, kamor se vsako leto odpravimo na ekskurzijo. V 3. letniku pa se tehniki zelo veselijo štiritedenske prakse doma ali tujini, saj gre zares in že morajo pokazati znanje, ki so ga pridobili pri praktičnih predmetih, prav tako se urijo v znanju tujih jezikov in obogatijo svoje življenje z novimi izkušnjami.

Letošnji informativni dnevi se bodo začeli na zanimiv datum. Petek, 14. februarja, je god svetega Valentina, ki ima ključe (od) korenin. Pravijo, da se takrat začne prebujati naša narava. Želimo si, da se prebudite tudi vi, zimskega spanca bo počasi konec, narava bo zacvetela, zato stopite z nami na novo pot v prihodnost!

Ana Hlebanja, prof. slov. na EGSŠ Radovljica

Zakaj EGSŠ Radovljica?

Mina Košar, dijakinja 3. letnika gimnazije: »V glasbi je najbolj pomembna vaja, del vsakdana, kar je lahko zelo utrujajoče, a si ne predstavljam svojega življenja brez glasbe. Zame je to najbolj iskren in natančen izraz čustev. Je tudi moje zatočišče, ko spoznavam neznana ali neprijetna čustva. Prav tako je zelo pomembna izobrazba. V šoli imam številne ugodnosti, saj imam status kulturnika in zato napovedana ocenjevanja znanja.«

Fotografija: Jana Jocif

Rok Perhavc, dijak 4. letnika medijskega tehnika: »Poleg učenja za šolo veliko svojega prostega časa posvetim glasbi. Sem glasbenik in večino vikendov preživim zdoma, zato se pogosto učim med tednom, ko imam več časa. Da uskladim vse šolske obveznosti in uspešno opravim z vsemi nastopi s harmoniko, sta potrebni velika mera organiziranosti in discipline.«

Fotografija: Klemen Korenjak

Zbrala in uredila Ana Hlebanja, prof. slov.

ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

JANUAR

 • 20. januar 2020: objavljen razpis za vpis v srednje šole

FEBRUAR

 • 14. februar, ob 9. in 15. uri, ter 15. februar 2019 ,ob 9. uri: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

APRIL

 • 2. april 2020: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnik
 • 8. april 2020 do 16.00: javna objava stanja prijav za vpis (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • do 34. aprila 2020: možnost prenosa prijave za vpis v drugo srednjo šolo

MAJ

 • 27. maj 2020: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

JUNIJ

 • od 16. do 19. junija 2020 do 14. ure: VPIS (prinašanje dokumentov za vpis; vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom)
 • do 19. junija 2020 do 15. ure: objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2.krogu
 • 19. junij 2020 do 16. ure: v primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)
 • 24. junija 2020 do 15. ure: v primeru omejitve vpisa – rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2020 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

JULIJ

 • 1. julij 2020 do 14. ure: vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu izbirnega postopka
 • 1. julij 2020: objava še prostih mest za vpis (MIZŠ)

AVGUST

 • do 31. avgusta 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta