Na naši šoli s pomočjo sodelovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Arnesa izvajamo mnogo aktivnosti v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Nekatere naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa in več o Evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani EU skladi.

EDUROAM

EDUROAM (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Dijaki, študentje, pedagogi, raziskovalci in razni gostje organizacije lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam v Sloveniji ali tujini, zgolj z enim uporabniškim imenom in geslom.

Kako pridobiti dostop do EDUROAM-a na naši šoli ?

Storitev EDUROAM se vključi na željo posameznika, za kar se mora uporabnik najprej registrirati. Dijak ali zaposleni na naši šoli najprej natisne Prijavnico za EDUROAM, jo čitljivo izpolni ter odda v računalniškem kabinetu (Domnu Tavčarju). Mladoletne osebe morajo za dostop obvezno pridobiti podpis njihovih staršev.

Digitalno identiteto in geslo boste po oddaji pravilno izpolnjene prijavnice po e-mailu prejeli v nekaj dneh. Za spreminjanje Vašega dostopnega gesla uporabite spletni portal SIO.MDM. Več informacij o brezžičnem omrežju EDUROAM lahko pridobite tudi na spletni strani organizacije ARNES, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na administratorja šolskega omrežja EGSŠ (Domna Tavčarja).

Navodila kako povezati vašo napravo v brezžično omrežje EDUROAM dobite na sledeči podstrani spletne strani organizacije ARNES.

Najprej poizkusite vzpostaviti povezavo na matični organizaciji s pomočjo ročnih nastavitev (vnos identitete in gesla), v primeru težav pa nato poizkusite s spletnim čarovnikom Euroam CAT. V primeru nadaljnjih težav preverite še podrobna navodila za operacijske sisteme MS Windows / Android / IOS ali preiščite splet za možne rešitve vaših specifičnih težav.

Projekt IR OPTIKA

V letu 2017 smo na šoli preko pojekta IR optika pridobili gigabitno optično povezavo s priklopom v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Glavno vozlišče za mesto Radovljica je locirano prav na naši šoli, zato hkrati vzdržujemo nemoteno delovanje priklopne točke tudi za ostale javne zavode in organizacije, ki so že pridobili soglasje Arnesa oz. so bili upravičeni do optične povezave v okviru tega projekta. Vsem zavodom, ki si želijo nadaljnjega priklopa na Arnesovo optično omrežje, lahko pridobijo vse potrebne informacije pri svetovalcih iz Arnesa, na elektronskem naslovu svetovanje@arnes.si ali na telefonski številki 01 479 8800.

PROJEKT IR optika je oblikovan kot neposredno potrjena operacija, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

Projekt IR optika je v 50 izbranih krajih razdeljen na 52 sklopov zaokroženih enot v posameznem kraju in njegovi okolici, v okviru katerih bodo zagotovljene povezave do zavodov na tem območju. Zaradi neznank, ki izvirajo iz stanja na terenu, morajo ponudniki skladno z javnim razpisom povezati najmanj 80 % organizacij s seznama, hkrati pa so z modelom ocenjevanja ponudb motivirani k povezavi vseh lokacij v posameznem sklopu. Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov tako obsega 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja, 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455) ter 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev.

Vsi javni zavodi, ki so bili vključeni v projekt, so bili izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva. Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče. Le preko teh vozlišč se lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Poleg kriterija Arnesovega vozlišča smo upoštevali tudi pomembnost kraja glede na vrsto organizacij. Po tem kriteriju smo v seznam upravičenih krajev uvrstili vse kraje, ki imajo srednjo šolo in vsaj še tri ustanove, ki so upravičene do optike v okviru projekta ter vse kraje, ki imajo vsaj dve osnovni šoli ter šest drugih upravičenih organizacij . Glede na kriterije smo v projekt uvrstili 50 krajev. Iz nabora potencialno upravičenih organizacij smo izločili tudi vse, ki imajo do izobraževalnega in raziskovalnega omrežja že vzpostavljeno optično povezavo v javni ali javno zasebni lasti. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na navedene kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

Povezava zavoda do omrežja Arnes in s tem do interneta bo zagotovljena z nakupom para optičnih vlaken od lokacije zavoda do najbližje lokacije Arnesovega vozlišča. Zagotovljena bo tudi potrebna aktivna oprema za delovanje povezave (optični pretvorniki in stikala), ki bo omogočala hitrosti najmanj 1 Gb/s. Lastnik optičnih vlaken in aktivne opreme bo ministrstvo. Od izvajalcev v okviru razpisa zahtevamo jamstvo za 25 letno delovanje kupljenih optičnih vlaken. Po končanem projektu in vzpostavljeni optični povezavi zavod vsaj 25 let s tem ne bo imel stroškov. Morebitno povečevanje zmogljivosti povezave bo po potrebi izvedeno z zamenjavo aktivne omrežne komunikacijske opreme.

OFFICE 365

Microsoft v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter EnaA.com brezplačno omogoča namestitev in uporabo paketa Office 365 za izobraževanje po načrtu A2 – vsem, ki obiskujejo vrtec, osnovno ali srednjo šolo, kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim v teh institucijah. Uporabnik lahko brezplačno licenco Office 365 namesti na do 5 naprav – na pametni telefon, tablico, prenosnik in še morda domač skupni računalnik, kar pomeni, da boste (v dogovoru z vašim šolarjem in dijakom, seveda) tudi starši lahko spremljali, kako napreduje seminarska naloga oz mu ob vsakem trenutku, tudi ko bo v šoli, nemara celo tik pred uro pouka, priskočili na pomoč. Vsi dokumenti so namreč vedno na voljo na vseh napravah, Word, Excel in PowerPoint dokumente pa lahko urejate na vseh najpogostejših operacijskih sistemih, preko spleta ali z uporabo pisarniške zbirke Office.

Storitev Office 365 Education A2 vključuje:

  • 50 GB prostora za e-pošto na uporabnika
  • 1 TB prostora za shranjevanje datotek – datoteke lahko delite z drugimi in jih sinhronizirate s svojim računalnikom
  • Zaščito pred neželeno e-pošto in zlonamernimi programi
  • Ustvarjanje in urejanje datotek programov Word, Excel, PowerPoint in OneNote prek spletnega brskalnika
  • Dostop do Wordovih, Excelovih in PowerPointovih dokumentov, ogled in urejanje v napravah iPad in iPhone ter v telefonih s sistemom Android in Windows Phone
  • Spletno in telefonsko podporo 24 ur na dan vse dni v tednu
  • Zajamčeno 99,9-odstotno neprekinjeno delovanje
  • In številne druge možnosti za kreativno sodelovanje prek spleta

Vsi, ki si želijo pridobiti licenco, napišete sporočilo na ikt@egss.si in obvezno sporočite svoje podatke (ime, priimek, razred in e-mail). Prijavne podatke za uporabo Office 365 paketa boste zaradi varnosti prejeli na e-mail, in jih uporabili za vstop v spletni portal Office365: https://portal.office.com/Home.

ADOBE CC

Spoštovani starši in dijaki.

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica se trudimo našim dijakom nuditi najsodobnejšo informacijsko tehnologijo. Mednjo sodi tudi programska oprema za grafično oblikovanje, video produkcijo ter pripravo spletnih vsebin. Na tem področju je vodilni proizvajalec Adobe Systems, Inc.

Obveščamo Vas, da na šoli sledimo sodobnim trendom in uporabljamo najnovejšo programsko opremo ADOBE CREATIVE CLOUD (EDU Named User License). Naši dijaki lahko ustvarjajo v popularnih aplikacijah kot so Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Dreamweaver, Premiere Pro, After Effects in še mnogo drugih kreativnih orodjih znotraj omenjenega paketa – hkrati imajo možnost uporabljati tudi najnovejše izdaje teh programov. Na naši šoli se ti programi uporabljajo intenzivno od 2. letnika naprej pri medijski usmeritvi.

V sodelovanju s slovenskim zastopnikom podjetja Adobe – DIGIARS smo se uspeli dogovoriti, da lahko šola nabavi dodatne licence za njene dijake, katerim se za domačo uporabo zaračuna uporabnina po zelo ugodni ceni (približno 10‐krat nižja od cene, po kateri bi dijaki sami želeli skleniti naročnino). Plačilo uporabnine za uspešno delo dijakov v šoli NI OBVEZNO.

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih informacij glede ponudbe omenjenih licenc za šolsko leto 2019/2020:

Kaj je Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud je zbirka programov za grafično oblikovanje, video produkcijo ter pripravo spletnih vsebin. Več o tem na: https://www.adobe.com/si/creativecloud.html

Kako lahko dijaki doma uporabljajo šolske licence?

Starši dijaka podpišete sporazum o domači uporabi licence (stran 3) in nam ga do 25. avgusta 2019 posredujejo na elektronski naslov ikt@egss.si, osebno v času uradnih ur v tajništvo šole ali preko navadne pošte. V sledečem tednu boste domov prejeli položnice, s katerimi boste do 15. septembra 2019 poravnali znesek uporabnine.

Po prejetem plačilu uporabnine Vam bomo po elektronski pošti posredovali navodila za samostojno namestitev paketa Adobe Creative Cloud – omenjeni tip licenc od Vas namreč ne zahteva več, da prinesete računalnik v šolo za namestitev programov. Ob izteku letne uporabnine paketa Adobe Creative Cloud se dijakom dostop do programov prekine, z možnostjo podaljšanja v novem šolskem letu.

V primeru morebitnih tehničnih težav ali vprašanj glede omenjene ponudbe, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov ikt@egss.si, odgovoril Vam bo naš vzdrževalec učne tehnologije, g. Domen Tavčar.

Kakšna je cena uporabnine in kaj zajema?

V ceni 40,00 EUR (DDV že vštet) je zajeta pravica nekomercialne uporabe Adobe Creative Cloud (EDU Named User License) na domačem računalniku v času šolskega leta in poletnih počitnic (od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020). Ko je licenca uspešno dodeljena, vračilo uporabnine ni mogoče, razen na podlagi izredne odobritve vodstva šole. Sporazum se lahko podpiše tudi naknadno oz. kadarkoli med šolskim letom, a kasneje pridobljena licenca še vedno velja le do izteka zgoraj navedenega obdobja.

Kakšne so tehnične zahteve za dijakov računalnik?

Tehnične oz. sistemske zahteve za uporabo programske opreme najdete na naslovu: https://helpx.adobe.com/si/creative-cloud/system-requirements.html

Vsi naši dijaki, ki želite pridobiti licenco, se lahko oglasite osebno v računalniškem kabinetu ali nam pošljete prošnjo preko e-maila na ikt@egss.si in obvezno sporočite svoje podatke (ime, priimek, razred in e-mail). Prijavnico oz. sporazum boste zaradi varnosti prejeli na vaš e-mail in jo podpisano oddate šoli osebno, preko klasične pošte ali elektronsko. Uradne podatke ter veljavnost prijave na šoli preverimo in Vam nato čim prej posredujemo položnico z zneskom letne uporabnine. Po uspešnem plačilu zneska, Vam takoj posredujemo vse infromacije za prevzem in uporabo Adobe CC paketa.