Na naši šoli s pomočjo sodelovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Arnesa izvajamo mnogo aktivnosti v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Nekatere naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa in več o Evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani EU skladi.

*

V letu 2017 smo na šoli preko pojekta IR optika pridobili gigabitno optično povezavo s priklopom v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Glavno vozlišče za mesto Radovljica je locirano prav na naši šoli, zato hkrati vzdržujemo nemoteno delovanje priklopne točke tudi za ostale javne zavode in organizacije, ki so že pridobili soglasje Arnesa oz. so bili upravičeni do optične povezave v okviru tega projekta. Vsem zavodom, ki si želijo nadaljnjega priklopa na Arnesovo optično omrežje, lahko pridobijo vse potrebne informacije pri svetovalcih iz Arnesa, na elektronskem naslovu svetovanje@arnes.si ali na telefonski številki 01 479 8800.

PROJEKT IR optika je oblikovan kot neposredno potrjena operacija, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

Projekt IR optika je v 50 izbranih krajih razdeljen na 52 sklopov zaokroženih enot v posameznem kraju in njegovi okolici, v okviru katerih bodo zagotovljene povezave do zavodov na tem območju. Zaradi neznank, ki izvirajo iz stanja na terenu, morajo ponudniki skladno z javnim razpisom povezati najmanj 80 % organizacij s seznama, hkrati pa so z modelom ocenjevanja ponudb motivirani k povezavi vseh lokacij v posameznem sklopu. Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov tako obsega 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja, 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455) ter 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev.

Vsi javni zavodi, ki so bili vključeni v projekt, so bili izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva. Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče. Le preko teh vozlišč se lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Poleg kriterija Arnesovega vozlišča smo upoštevali tudi pomembnost kraja glede na vrsto organizacij. Po tem kriteriju smo v seznam upravičenih krajev uvrstili vse kraje, ki imajo srednjo šolo in vsaj še tri ustanove, ki so upravičene do optike v okviru projekta ter vse kraje, ki imajo vsaj dve osnovni šoli ter šest drugih upravičenih organizacij . Glede na kriterije smo v projekt uvrstili 50 krajev. Iz nabora potencialno upravičenih organizacij smo izločili tudi vse, ki imajo do izobraževalnega in raziskovalnega omrežja že vzpostavljeno optično povezavo v javni ali javno zasebni lasti. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na navedene kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

Povezava zavoda do omrežja Arnes in s tem do interneta bo zagotovljena z nakupom para optičnih vlaken od lokacije zavoda do najbližje lokacije Arnesovega vozlišča. Zagotovljena bo tudi potrebna aktivna oprema za delovanje povezave (optični pretvorniki in stikala), ki bo omogočala hitrosti najmanj 1 Gb/s. Lastnik optičnih vlaken in aktivne opreme bo ministrstvo. Od izvajalcev v okviru razpisa zahtevamo jamstvo za 25 letno delovanje kupljenih optičnih vlaken. Po končanem projektu in vzpostavljeni optični povezavi zavod vsaj 25 let s tem ne bo imel stroškov. Morebitno povečevanje zmogljivosti povezave bo po potrebi izvedeno z zamenjavo aktivne omrežne komunikacijske opreme.

*

AAI račun oz. e-identiteta je vaše »uporabniško ime v federaciji ArnesAAI«, ki ga dobite od svojega ponudnika identitete (v federaciji), praviloma od organizacije, kjer ste zaposleni ali se izobražujete. V našem primeru EGSŠ Radovljice ima šolski dijak/zaposleni obliko ime.priimek@egss.si.

AAI prijava je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, kjer lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom dostopa do velikega števila uporabnih storitev.

Možnost prijave v sistem oz. uporabniško ime in geslo vam priskrbi vaša domača organizacija – v našem primeru pridobijo podatke dijaki ob vpisu v šolo. Če AAI-računa za enotno prijavo še niste prejeli, povprašajte šolskega informatika oz. pošljite prošnjo na ikt@egss.si.

Menjavo gesla ali kontaktnih podatkov izvedete preko SIO.MDM portala na https://mdm.arnes.si.

Z AAI računom na naši šoli lahko dostopate do storitev eduroam, spletnih Office365 programov in aplikacije Microsoft Teams za izobraževanje na domu.

*

EDUROAM (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Dijaki, študentje, pedagogi, raziskovalci in razni gostje organizacije lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam v Sloveniji ali tujini, zgolj z enim uporabniškim imenom in geslom.

Za uporabo eduroam-a oz. prijavo v ta brezžični informacijski sistem uporabljamo šolske AAI račune.

Najprej poizkusite vzpostaviti povezavo na matični organizaciji z vnosom preprostih ročnih nastavitev (vnos identitete oz. uporabniškega imena in gesla), v primeru nadaljnih težav pa lahko poizkusite še s spletnim čarovnikom Eduroam CAT. Katere nastavitve morate vnesti ročno oz. kako uporabiti zgornji čarovnik, da se vaša naprava poveže v brezžično omrežje EDUROAM, dobite na podstrani spletne strani organizacije ARNES – https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo/#CAT.

Podrobnejša navodila za uporabo eduroama v operacijskih sistemih MS Windows / Android / IOS lahko poiščete tudi na spletu (Google), kjer boste našli tudi razne rešitve za drugačne, specifične težave. Ko bo prijava v sistem na matični šoli uspešno delovala, jo preizkusite čim prej še na drugih organizacijah (šolah, knjižnicah, fakultetah, itd.), če boste tam zadevo mogoče v prihodnje potrebovali.

Spisek oz. zemljevid slovenskih organizacij, ki so povezane v sistem EDUROAM – http://www.eduroam.si/.

*

Microsoft v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter EnaA.com brezplačno omogoča namestitev in uporabo paketa Office 365 za izobraževanje po načrtu A2 – vsem, ki obiskujejo vrtec, osnovno ali srednjo šolo, kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim v teh institucijah. Uporabnik lahko brezplačno licenco Office 365 namesti na do 5 naprav – na pametni telefon, tablico, prenosnik in še morda domač skupni računalnik, kar pomeni, da boste (v dogovoru z vašim šolarjem in dijakom, seveda) tudi starši lahko spremljali, kako napreduje seminarska naloga oz mu ob vsakem trenutku, tudi ko bo v šoli, nemara celo tik pred uro pouka, priskočili na pomoč. Vsi dokumenti so namreč vedno na voljo na vseh napravah, Word, Excel in PowerPoint dokumente pa lahko urejate na vseh najpogostejših operacijskih sistemih, preko spleta ali z uporabo pisarniške zbirke Office.

Storitev Office 365 Education A1 za študente vključuje:

  • 50 GB prostora za e-pošto na uporabnika
  • 1 TB prostora za shranjevanje datotek – datoteke lahko delite z drugimi in jih sinhronizirate s svojim računalnikom
  • Zaščito pred neželeno e-pošto in zlonamernimi programi
  • Ustvarjanje in urejanje datotek v spletnih programih: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
  • Dostop do oblačnih storitev: Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange, Forms, Sway, itd.
  • Spletno in telefonsko podporo 24 ur na dan vse dni v tednu
  • Zajamčeno 99,9-odstotno neprekinjeno delovanje
  • številne druge možnosti za kreativno sodelovanje prek spleta

Vsi šolski uporabniki pridobijo licenco avtomatično preko AAI računa. Če ste račun že pridobili, a še niste začeli uporabljati spletnega Office 365 paketa, boste morali najprej licence aktivirati preko portala Oblak365 – https://o365.arnes.si. Postopek je zahtevan, tudi ko začnete uporabljati aplikacijo Microsoft Teams. Na portalu izberite prijava in med ponujenimi organizacijami našo šolo: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica.  Prijavite se z AAI podatki in počakajte na spodnjo črto, da se naloži in se prikažejo Office365 aplikacije. Ta postopek naredite samo enkrat. Če se vam aplikacije ne prikažejo, je prišlo do napake, zato o tem takoj obvestite o tem šolskega informatika: ikt@egss.si.

Do vseh spletnih aplikacij in storitev Office365 lahko dostopate preko Microsoftovega portala: https://portal.office.com/Home.

Spoštovani starši in dijaki.

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica se trudimo našim dijakom nuditi najsodobnejšo informacijsko tehnologijo. Mednjo sodi tudi programska oprema za grafično oblikovanje, video produkcijo ter pripravo spletnih vsebin. Na tem področju je vodilni proizvajalec Adobe Systems, Inc.

Obveščamo Vas, da na šoli sledimo sodobnim trendom in uporabljamo najnovejšo programsko opremo ADOBE CREATIVE CLOUD (EDU Named User License). Naši dijaki lahko ustvarjajo v popularnih aplikacijah kot so Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Dreamweaver, Premiere Pro, After Effects in še mnogo drugih kreativnih orodjih znotraj omenjenega paketa – hkrati imajo možnost uporabljati tudi najnovejše izdaje teh programov. Na naši šoli se ti programi uporabljajo intenzivno od 2. letnika naprej pri medijski usmeritvi.

V sodelovanju s slovenskim zastopnikom podjetja Adobe – DIGIARS smo se uspeli dogovoriti, da lahko šola nabavi dodatne licence za njene dijake, katerim se za domačo uporabo zaračuna uporabnina po zelo ugodni ceni (približno 10‐krat nižja od cene, po kateri bi dijaki sami želeli skleniti naročnino). Plačilo uporabnine za uspešno delo dijakov v šoli NI OBVEZNO.

Ponudbo s sporazumom za pridobitev licence, lahko kadarkoli pridobite z oddano prošnjo preko e-maila na ikt@egss.si, kjer obvezno sporočite svoje podatke (ime, priimek, razred, e-mail in kako posredovati položnico).

V nadaljevanju navajamo še nekaj ključnih informacij:

Kaj je Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud je zbirka programov za grafično oblikovanje, video produkcijo ter pripravo spletnih vsebin. Več o tem na: https://www.adobe.com/si/creativecloud.html

Kako lahko dijaki pridobijo ADOBE šolske licence?

Starši dijaka podpišete sporazum o domači uporabi licence (stran 3) in nam ga posredujete na elektronski naslov ikt@egss.si, oddate v času uradnih ur v tajništvo šole (sporazum lahko odda dijak) ali pošljete preko navadne pošte. Po prejetju in pregledu vaših sporazumov, boste domov prejeli tudi položnice, s katerimi do 1. septembra obvezno poravnate znesek uporabnine. Šele po uspešnem plačilu položnice, Vam lahko ustvarimo licenco in po elektronski pošti posredujemo navodila za namestitev paketa Adobe Creative Cloud.

Ob izteku Adobe uporabnine, se dijakom z obvezno uporabo dostop do programov sedaj avtomatično podaljša – pred 1. septembrom tako prejmejo le novo položnico, ni pa potrebno ponovno izpolnjevati sporazuma. Kdor obvezne ponudbe ne želi (več) izkoristiti, mora šoli obvezno potrditi lastno naročilo ali plačilo izdelkov, saj uporaba nelegalnih oz. piratskih izdelkov za šolsko delo ni dovoljena. Uporabnina se prekine ob koncu avgusta vsem dijakom z neobvezno uporabo, z možnostjo podaljšanja aktivno vpisanim v novem šolskem letu – za njih je potreben podpis novega sporazuma.

Kako dijaki namestijo ADOBE programe?

Omenjeni tip licenc ne zahteva več, da prinesete Vaš računalnik v šolo za namestitev programov, temveč vse opravite doma samostojno. S prvotno dodelitvijo licence, najprej od podjetja Adobe prejmete sporočilo, da smo povezali uradni e-mail dijaka z Adobe CC licenco, dijak pa z vnosom novega gesla potrdi svoj nov Adobe ID. Po tem s strani šoli prejmete še podrobna navodila, kako pridobiti in uporabljati aplikacijo Adobe Creative Cloud, s katero poljubno nameščate programe in jih po potrebi tudi posodabljate. Z uporabo Adobe ID-ja, Vam je na voljo tudi shranjevanje dokumentov v oblaku.
V primeru morebitnih tehničnih težav ali vprašanj glede same ponudbe, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov ikt@egss.si, odgovoril pa Vam bo naš vzdrževalec računalniške tehnologije, g. Domen Tavčar.

Kakšne so tehnične zahteve za dijakov računalnik?

Tehnične oz. sistemske zahteve za uporabo programske opreme najdete na naslovu: https://helpx.adobe.com/si/creative-cloud/system-requirements.html