Uradne ure in informacije

Tajništvo: vsak dan od 8.00 do 10.00
Računovodstvo: vsak dan od 10.00 do 11.30
Svetovalna delavka: od pon. do čet. od 10.50 do 12.25, v pet. od 9.00 do 11.35
Tajnica ŠMK: vsak torek od 11.00 do 11.30 oz. po predhodnem dogovoru
Izobraževanje odraslih: vsak ponedeljek od 10.50 do 11.35 oz. po predhodnem dogovoru

Davčna številka šole: SI95864717
Transakcijski račun šole: SI56 0110 0603 0704 403

Telefonske številke

Tajništvo: (04) 537 35 13
Zbornica: (04) 537 35 24
Računovodstvo: (04) 537 35 20
Svetovalna delavka: (04) 537 35 26
Tajnica šolske maturitetne komisije: (04) 537 35 23
Učno podjetje: (04) 537 35 15
Knjižnica: (04) 537 35 28
Izobraževanje odraslih: (04) 537 35 23
Hišnik: (04) 537 35 22

Kabineti

Angleščina: (04) 537 35 27
Biologija, kemija: (04) 537 35 17
Ekonomski predmeti: (04) 537 35 10
Informatika: (04) 537 35 14
Geografija: (04) 537 35 25
Matematika: (04) 537 35 16
Nemščina: (04) 537 35 21
Slovenščina: (04) 537 35 12
Športna vzgoja: (04) 537 35 19
Zgodovina: (04) 537 35 29

Elektronska pošta

Tajništvo šole: info@egss.si
Šolska knjižnica: knjiznica@egss.si
Šolska maturitetna komisija: smk@egss.si
Suplence – računalniški kabinet: suplence@egss.si
Vzdrževanje računalniške tehnologije – računalniški kabinet: ikt@egss.si
Šolska prehrana: prehrana@egss.si
Izobraževanje odraslih: io@egss.si
Komisija za varstvo osebnih podatkov: gdpr@egss.si