Irena PUNGERČAR, univ. dipl. psih. – za 1. in 2. letnik
Tel. številka: (04) 537 35 26
Elektronska pošta: irena.pungercar@egss.si

Francka Ropret, univ. dipl. psih. – za 3. in 4. letnik
Tel. številka: 
Elektronska pošta: francka.ropret@egss.si

Uradne ure:

 • vsako dopoldne po predhodnem dogovoru,
 • ob vsakih skupnih govorilnih urah v popoldanskem času,
 • na osebni razgovor po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času.

Svetovalna služba dijakom in staršem nudi pomoč v zvezi z naslednjimi področji:

 • lajšanje težav na prehodu iz osnovne v srednjo šolo,
 • preusmeritev v drug program, ponavljanje, izpisi, prepisi,
 • pomoč pri izboljševanju medsebojnih odnosov in vzdušja v razredu,
 • svetovanje v zvezi z izbiro poklica in nadaljnjim izobraževanjem,
 • učna neuspešnost in neizpolnjevanje šolskih obveznosti,
 • vodenje pedagoških pogodb,
 • pomoč dijakom s prilagoditvami šolskih obveznosti (športnikom, nadarjenim dijakom, tujcem, dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, dijakom kulturnikom, dijakom s posebnimi potrebami,
 • pomoč dijakom z vedenjskimi in drugimi osebnostnimi težavami (potrtostjo, depresivnostjo, avtoagresivnim vedenjem, motnjami hranjenja ipd.).