Načrt dejavnosti obveznih izbirnih vsebin (OIV) in interesnih dejavnosti (ID)

Obvezne izbirne vsebine so del šolskega programa, s katerimi dijakom dopolnjujemo in bogatimo redni program. Dijak mora v posameznem letniku opraviti predpisano število ur iz obveznega in izbirnega dela, sicer ni opravil obveznosti po programu in ne more prejeti letnega spričevala. Manjkajoče obveznosti lahko dijak nadomesti v terminih, ki jih določi šola.

Predpisano število ur OIV in ID za posamezni letnik:

Letnik 1. 2. 3. 4.
Ekonomska gimnazija 90 90 90 30
Ekonomski tehnik 96 143 21 92
Medijski tehnik 96 143 21 92

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

OBVEZNI DEL, ki vključuje vsebine, ki jih je potrebno v šolskem letu obvezno opraviti (vsebine so razvidne iz tabele). Vsebine obveznega dela so predpisane z izobraževalnim programom in se izvajajo v celoti v okviru organizacije pouka.

IZBIRNI DEL, kjer dijaki prosto izbirajo med vsebinami, ki jih ponudi šola, ali dejavnostmi, ki se izvajajo zunaj šole in se z njimi dopolni število predpisanih ur.

Obrazec za uveljavljanje ur iz sklopa C

Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 18 12 6
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 6 6 6
Šolske proslave 6 6 6 6
Državljanska kultura 15
Knjižnično-informacijska znanja 14 6
Zdravstvena vzgoja 16 6
Vzgoja za mir, družino in nenasilje
Poslovno komuniciranje 30
Dejavnost s projektnim delom 30
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 51 90 18
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 30 39 0 12
SKUPAJ 90 90 90 30
Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 24 12 18
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 12 6
Razstave 3 6 3
Filmske predstave 3 6 3 3
Šolske proslave 6 6 6 6
Ogled študijske knjižnice, izobraževalne ustanove 6
Kulturne in zgodovinske znamenitosti 6
Zdravstvena vzgoja 18
Metode učenja 6
Naravoslovni/ekološki dan 6 12 4
Poklicno področje 12 10
Strokovno področje/sejem 14
Poklicno usmerjanje 6
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 107 21 56
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 36 36 0 36
SKUPAJ 96 143 21 92
Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 24 12 18
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 12 6
Razstave 3 6 3
Filmske predstave 3 6 3
Šolske proslave 6 6 6 6
Ogled študijske knjižnice, izobraževalne ustanove 6
Kulturne in zgodovinske znamenitosti 6
Zdravstvena vzgoja 18
Metode učenja 6
Naravoslovni/ekološki dan 6 12 4
Poklicno področje 12 10
Strokovno področje/sejem 14
Poklicno usmerjanje 6
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 107 18 56
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 36 36 0 36
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 96 143 21 92
DEJAVNOSTI ŠTEVILO UR
Tabor 12 ur/dan
Učenje učenja 16
Ekskurzije 12 ur/dan
Humanitarno prostovoljno delo, učna pomoč najmanj 40
Prva pomoč 12
CPP 16
ASP Net: celotno aktivno sodelovanje 24
Likovne delavnice 15
Bralni klub (v šoli) 30
Bralni klub za srednješolce (knjižnica A. T. Linharta) 24
Kreativno pisanje 24
Angleška bralna značka 15
Nemška bralna značka 15
Aerobika (v šoli) 24
Košarka ali odbojka (v šoli) 24
Planinski pohod 12 ur/dan
Nogomet (v šoli) 24
Medijska kultura 16
Sodelovanje na natečajih 16
Raziskovalne naloge na regijskem tekmovanju 24
Priprava in udeležba na šolskem tekmovanju 5
Priprava in udeležba na regijskem tekmovanju 10
Priprava in udeležba na državnem tekmovanju 24
Plesne vaje 16
Zastopanje, sodelovanje pri promociji EGSŠ 16 ali več
Mednarodna izmenjava dijakov 30
Aktivno sodelovanje na šolskih prireditbah  16 ali več
Tečaj digitalne fotografije 10
Tečaj snemanja in montaže 16
Udeležba na Ljubljanskem maratonu 8
Šolski radio 16–31
Gledališki abonma 25