Načrt dejavnosti obveznih izbirnih vsebin (OIV) in interesnih dejavnosti (ID)

Obvezne izbirne vsebine so del šolskega programa, s katerimi dijakom dopolnjujemo in bogatimo redni program. Dijak mora v posameznem letniku opraviti predpisano število ur iz obveznega in izbirnega dela, sicer ni opravil obveznosti po programu in ne more prejeti letnega spričevala. Manjkajoče obveznosti lahko dijak nadomesti v terminih, ki jih določi šola.

Predpisano število ur OIV in ID za posamezni letnik:

Letnik 1. 2. 3. 4.
Ekonomska gimnazija 90 90 90 30
Ekonomski tehnik 96 143 21 92
Medijski tehnik 96 143 21 92

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

OBVEZNI DEL, ki vključuje vsebine, ki jih je potrebno v šolskem letu obvezno opraviti (vsebine so razvidne iz tabele). Vsebine obveznega dela so predpisane z izobraževalnim programom in se izvajajo v celoti v okviru organizacije pouka.

IZBIRNI DEL, kjer dijaki prosto izbirajo med vsebinami, ki jih ponudi šola, ali dejavnostmi, ki se izvajajo zunaj šole in se z njimi dopolni število predpisanih ur.

Obrazec za uveljavljanje ur iz sklopa C

Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 18 12 6
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 6 6 6
Šolske proslave 6 6 6 6
Knjižnično-informacijska znanja 14 6
Zdravstvena vzgoja 16 15
Aktivno državljanstvo 15
Poslovno komuniciranje 30
Dejavnost s projektnim delom 30
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 60 90 18
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 30 30 0 12
SKUPAJ 90 90 90 30
Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 24 12 18
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 12 6
Razstave 3 6 3
Filmske predstave 3 6 3 3
Šolske proslave 6 6 6 6
Ogled študijske knjižnice in izobraževalne ustanove 6
Kulturne in zgodovinske znamenitosti 6
Aktivno državljanstvo 35
Zdravstvena vzgoja 18
Metode učenja 6
Naravoslovni/ekološki dan 6 12 4
Poklicno področje 13 10
Strokovno področje/sejem 14
Poklicno usmerjanje 6
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 48 104 21 56
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 12 39 0 36
SKUPAJ 96 143 21 92
Letnik 1. 2. 3. 4.
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Športni dan 18 24 12 18
KULTURNE DEJAVNOSTI IN DRUGO:
Gledališče 6 12 6
Razstave 3 6 3
Filmske predstave 3 6 3
Šolske proslave 6 6 6 6
Ogled študijske knjižnice in izobraževalne ustanove 6
Kulturne in zgodovinske znamenitosti 6
Aktivno državljanstvo 35
Zdravstvena vzgoja 18
Metode učenja 6
Naravoslovni/ekološki dan 6 13 4
Poklicno področje 12 10
Strokovno področje/sejem 14
Poklicno usmerjanje 6
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 104 21 56
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA 36 39 0 36
SKUPAJ 96 143 21 92
DEJAVNOSTI ŠTEVILO UR
Tabor 12 ur/dan
Ekskurzije 12 ur/dan
Prostovoljno delo in tutorstvo 40 ali več
Prva pomoč 12
CPP 16
ASP Net: celotno aktivno sodelovanje 24
Bralni klub (v šoli) 30
Angleška bralna značka 15
Nemška bralna značka 15
Košarka, odbojka, nogomet (šolsko prvenstvo) 24
Planinski pohod 12 ur/dan
Pogovorne urice 30
Priprava in udeležba na šolskem tekmovanju 10
Priprava in udeležba na regijskem tekmovanju 15
Priprava in udeležba na državnem tekmovanju 25
Plesne vaje 16
Sodelovanje pri promociji EGSŠ 24
Aktivno sodelovanje na šolskih prireditvah  16 ali več
Šolsko gledališče 35
Udeležba na Ljubljanskem maratonu 8
Šolski radio 32
Gledališki abonma 25