Prilagoditve in statusi2019-01-12T12:44:58+00:00

Prilagajanje šolskih obveznosti

Na podlagi zakona, ki ureja gimnazijsko izobraževanje, in zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, lahko EGSŠ prilagodi šolske obveznosti dijakom, ki se izobražujejo v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, in za prilagoditve izpolnjujejo pogoje.

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
–       ki se vzporedno izobražuje,
–       s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
–       zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:
–       nadarjenemu dijaku,
–       dijaku perspektivnemu športniku,
–       dijaku vrhunskemu športniku,
–       dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
–       dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
–       dijaku, ki prihaja iz tuje države.