Prilagajanje šolskih obveznosti

Na podlagi zakona, ki ureja gimnazijsko izobraževanje, in zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, lahko EGSŠ prilagodi šolske obveznosti dijakom, ki se izobražujejo v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, in za prilagoditve izpolnjujejo pogoje.

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:

 • ki se vzporedno izobražuje,
 • s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
 • zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

 • nadarjenemu dijaku,
 • dijaku perspektivnemu športniku,
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku kulturniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države.

Status športnika

Za pridobitev statusa športnika morate profesorjem športne vzgoje oddati naslednje vloge:

 • potrdilo kluba
 • potrdilo nacionalne športne zveze
 • osebni izobraževalni načrt

Status kulturnika

Za pridobitev statusa kulturnika morate šolski knjižničarki oddati naslednje vloge:

 • vlogo za pridobitev statusa kulturnika
 • dokazilo/priporočilo mentorja, organizacije, društva
 • osebni izobraževalni načrt

Glej Pravilnik o prilagajanju obveznosti v šoli za status kulturnika.

Obrazci

Obrazec za kasnejši prihod in predčasni odhod

Osebni izobraževalni načrt

Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih

Potrdilo o članstvu v športnem klubu

Obrazec za izvajanje pouka v času epidemije