Dijaška skupnost (DS) je ime za skupnost predstavnikov dijakov posameznih oddelkov. Predstavniki dijakov se izvolijo na prvih razrednih urah in so tudi predsedniki oddelkov.
Predstavniki posameznih oddelkov imajo dolžnost udeležbe na dijaški skupnosti.

Organi dijaške skupnosti so vsi predstavniki oddelkov, od tega so določeni še:

  • predsednik dijaške skupnosti
  • podpredsednik DS
  • tajnik DS

Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je predstavnik učiteljskega zbora.
Dijaško skupnost skliče predsednik DS, mentor ali ravnatelj.
Nameni in naloge DS so zasnovane na interesu njenih članov in so usmerjene v spremljanje in reševanje dijaške in šolske problematike.
Dijaška skupnost deluje v obravnavi problematike neodvisno od katerega koli organa šole.

Statut

Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgod. in univ. dipl. bibliotekarka,
knjižničarka in mentorica dijaške skupnosti