PUD v tujini2019-01-13T17:03:54+00:00

Braga, Portugalska 2018/2019

Razpis za Erasmus+ mobilnost 2018/2019
Praksa v tujini – Braga, Portugalska

EGSŠ Radovljica je bila za šolsko leto 2018/19 izbrana za sofinanciranje projekta Z izkušnjami do znanja in razumevanja.

Dijaki 2. letnikov MT in ET imate možnost, da svojo popolno vlogo oddate do ponedeljka, 21. maja 2018.

Kriteriji za izbor so navedeni v razpisu.

Dijaki se boste usposabljali na delovnih mestih pri delodajalcih na Portugalskem. Na spletu so na voljo vse začetne informacije in priloge, ki jih je potrebno priložiti k prijavi (vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni na računalniku).

Pred izpolnjevanjem prilog natančno preberite navodila.

Ostala dokumentacija:

Prijava na prakso v tujni
Moj CV

V pomoč so vam:
Vzorec CV
Navodila Kako izpolnim CV EGSŠ Radovljica
Evropska jezikovna lestvica

Helena Thilakarathna Velikanje, vodja projekta mobilnosti Erasmus+