POSTANI TO, KAR ŽELIŠ

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov. Omogoča prepletanje in prehodnost med tremi različnimi programi: ekonomsko gimnazijo, ekonomskim tehnikom in medijskim tehnikom.

Smo šola, ki se v ustvarjalnem nemiru spreminja in razvija, ki odgovarja potrebam časa, izzivom gospodarstva in pričakovanjem delodajalcev, ob tem pa ohranjamo svoj JAZ in posebnost vsakega posameznika. Prepoznavni smo po razvijanju kreativnih idej in podjetniške miselnosti. Sodelujemo po vnaprej dogovorjenih in sprejetih pravilih. Merilo uspeha je napredek posameznika, dijaka in učitelja. Pomagamo po svojih zmožnostih vsakomur, ki pomoč sprejema.

Cilj šolanja je splošna razgledanost, razvijanje veščin in ustvarjalnosti, učljivost, pokončna drža in vključenost v družbeni odnos.

Programi

Vpis na šolo

Zgodovina šole

KJE SMO?

Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica

(04) 53 73 513

www.egss.si

info@egss.si