PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

V šolskem letu 2022/2023 bo praktično usposabljanje z delom potekalo od petka, 26. maja, do  četrtka, 21. junija 2023.

Oddaja dokumentacije bo po razredih potekala v četrtek, 22. junija, od 8. ure dalje.

Dijaki ekonomske in medijske smeri imajo v 3. letniku obvezno praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD).

Cilj PUD-a je dijake pripraviti na realno delovno okolje in jim predstaviti vse vidike dela v podjetju oz. organizaciji. Tako dijaki spoznajo, kaj jim dejansko ustreza in kaj ne.

Delodajalca si dijak poišče sam glede na področje, ki ga zanima.
Dijakom svetujemo, da že od prvega letnika spremljajo informacije o možnih delodajalcih, saj jim bodo zelo prav prišle tudi pri iskanju zaposlitve po končanem šolanju oz. študiju.
V tretjem letniku nato dijaki skupaj z izbranimi učitelji napišejo prošnje in jih pošljejo in/ali osebno odnesejo izbranim delodajalcem.

Pred opravljanjem PUD-a dijaki na šoli opravijo izobraževanje in preizkus znanja s področja varstva pri delu.

Dijaki morajo najmanj 10 dni pred začetkom PUD-a koordinatorki oddati izpolnjeno Najavo delovnega mesta. V šoli nato pripravimo pogodbe in preostalo dokumentacijo, kar si lahko ogledate v priponkah. Pogodbe bomo poslali po pošti, preden dijaki odidejo na PUD.

Pogoji za priznano prakso so:

  • vestno opravljanje dela v obsegu 152 ur in
  • na določen datum (vsa naenkrat) oddana dokumentacija:
    • Poročilo o opravljanju PUD, napisano upoštevajoč dana navodila;
    • Žigosana in podpisana Evidenca o opravljanju PUD;
    • En žigosan in podpisan izvod pogodbe med šolo in delodajalcem.
Nepopolno oddani dokumenti se zavrnejo in PUD se ne prizna. Študentsko delo nikakor ne more biti nadomestilo za PUD.

Dijakom, ki kljub vsemu trudu niso našli delodajalca, ga poišče/določi šola, ne glede na dijakov interes glede področja dela. Delodajalce iščemo na enak način kot dijaki; pokličemo jih ali jim pišemo in prosimo za sprejem dijakov na PUD. Žal ni nabora delodajalcev, ki bi bili na voljo za sprejem dijakov. So le seznami delodajalcev, ki so v preteklosti sprejeli dijake na PUD.

To je en izmed razlogov, da smo v šolskem letu 2015/2016 dijakom prvič ponudili opravljanje PUD v tujini. Odziv je bil izjemen. Tudi v prihodnje bomo razpise za PUD v tujini objavljali v mesecu novembru, in sicer na šolski spletni strani.

Čeprav je tekst pisan v moški spolni obliki, velja za oba spola.

Helena Thilakarathna Velikanje

Dokumenti, ki so povezani s prakso:

Vzorci dokumentov so namenjeni seznanjanju z vsebino. Dijaki in delodajalci vsako leto prejmejo konkretne dokumente s pravimi datumi in poimenovanji. Pripravimo jih na šoli ob upoštevanju aktualne zakonodaje.

Vzorec pogodbe za PUD za ET in MT

Najava učnega mesta za sklenitev učne pogodbe za PUD za leto 2023/24

Ekonomski tehnik – program
Medijski tehnik – program

Navodila za izdelavo poročila o opravljanju PUD

Evidenca o opravljanju PUD-a, ocenjevalni list

Izjava o varovanju poslovne skrivnosti in o varovanju osebnih podatkov

Plačilo nagrade za PUD

Obrazec REK-1a