Zasposleni v šolskem letu 2021/2022 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Irena Pungerčar, pomočnica ravnateljice, univ. dipl. psihologinja pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, prof. mat. MAT, PPM
Jože Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Lidija Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, prof. nem. in zgod. NEM
Karmen Gogala, prof. biol. in gosp. BIO
Jasmina Gregorc, prof. ang. in nem. ANG
Majda Hajnrihar, univ. dipl. umet. zgod. in nem. UME, LUM
mag. Valentina Herbaj, prof. mat. MAT, PPM
Ana Hlebanja, prof. slov. SLO
Sani Karić, inž. mep. ISZ, SIM, MMP
Tadeja Klinar, univ. dipl. nem. – prev. in prof. ang. ANG, NEM, PNE
Anamarija Krajšek, mag. prof. prim. knjiž. in slov. SLO
Samo Kralj Serša, prof. geog. in zgod. ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, prof. mat. MAT, PPM
Sabina Mevlja, univ. dipl. inž. graf. tehnol. TIR, PMS
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. el. in univ. dipl. inž. rač. MOB, INF
Maja Najdič, univ. dipl. obl. GMP, ISZ, KTR, PMS, TIR
Irena Papac, univ. dipl. ekon. EKN, KOP, POD, SGO
Lidija Perše, univ. dipl. ekon. EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, prof. šp. vzg. ŠVZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geog. in dipl. etn. GEO, EGE, organizatorka OIV in šolske prehrane
Marja Podjed, prof. nem., univ. dipl. soc. kult. NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekon. BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, prof. mat. in rač. IKT, INF, MOB, PIN, PPR
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. PSI, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psih. PSI, PMS, MEP, svetovalno delo, laborantka
Alenka Rozman, prof. angl. in nem. ANG
Magdalena Rozman, prof. slov. in univ. dipl. bibl. SLO
Staša Slapnik, prof. lik. umet. GOB, ISZ, UME
Mojca Slivnik, dipl. ekon. PPR
Aleš Smajič, prof. mat. in fiz. FIZ
Jasna Smajič, prof. šp. vzg. ŠVZ
Ivan Sužnik, prof. slov. SLO
Domen Tavčar, dipl. inf. org. IKT
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgod. in univ. dipl. bibl. knjižničarka
mag. Anja Tolar Tomšič, akad. slik., BA anim. ANI, UME
Maja Zalokar, univ. dipl. inž. kem. tehnol. KEM
Eva Žganjar, univ. dipl. inž. graf. tehnol. FOT, TIR
Mojca Velušček, prof. nem. in učiteljica informatike DIRI/FMF PPR
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekon. tajnica VIZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geog. in etn. organizatorka OIV in šolske prehrane
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Francka Ropret, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Martina Strle, ekon. teh. računovodkinja
Domen Tavčar, dipl. inf. org. vzdrževalec računalniške tehnologije
Nika Brgant, univ. dipl. komun. multiplikatorka POŠ
Brane Razingar hišnik
Nika Marolt, Blanka Peharc, Terezija Vidović čistilke