Zaposleni v šolskem letu 2023/2024 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Irena Pungerčar, pomočnica ravnateljice, univ. dipl. psihologinja pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, prof. mat. MAT, PPM
Jože Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Lidija Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, prof. nem. in zgod. NEM
Karmen Gogala, prof. biol. in gosp. BIO, laborantka, organizatorka šolske prehrane
Jasmina Gregorc, prof. angl. in nem. ANG
Barbara Gril, prof. mat. in fiz. MAT, PPM
Ana Hlebanja, prof. slov. SLO
Juš Hrastnik, dipl. film. in telev. rež. SIM, MMP
Sonja Janša Gazič, uni. dipl. um. zgo. UME
Tadeja Klinar, univ. dipl. nem. – prev. in prof. angl. ANG, NEM, PNE
Katja Komljanec, mag. prof. angl. ANG
Anamarija Krajšek, mag. prof. prim. knjiž. in slov. SLO
Samo Kralj Serša, prof. geog. in zgod. ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, prof. mat. MAT, PPM
Sabina Mevlja, univ. dipl. inž. graf. tehnol. TIR, PMS
Manca Mrak, mag. posl. ved. EKP, MAK, NPT, POP, PPME, PPR
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. el. in univ. dipl. inž. rač. MOB, INF
Maja Najdič, univ. dipl. obl. GMP, ISZ, KTR, PMS, TIR
Irena Papac, univ. dipl. ekon. EKN, KOP, POD, SGO
Lidija Perše, univ. dipl. ekon. EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, prof. šp. vzg. ŠVZ
Marja Podjed, prof. nem., univ. dipl. soc. kult. NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekon. BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, prof. mat. in rač. IKT, INF, MOB, POS
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. PSI, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psih. PSI, PMS, MEP, svetovalno delo
Magdalena Rozman, prof. slov. in univ. dipl. bibl. SLO
Staša Slapnik, prof. lik. umet. GOB, ISZ, LUM
Maša Slatnar, univ. dipl. geog. in zgo. GEO, EGE, organizatorka OIV
Mojca Slivnik, dipl. ekon. PPR
Aleš Smajič, prof. mat. in fiz. FIZ
Jasna Smajič, prof. šp. vzg. ŠVZ
Nina Štular, mag. prof. angl. in slo. ANG, SLO
Domen Tavčar, dipl. inf. org. IKT
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgod. in univ. dipl. bibl. knjižničarka
mag. Anja Tolar Tomšič, akad. slik., BA anim. ANI
Maja Zalokar, univ. dipl. inž. kem. tehnol. KEM
Primož Zorko, inž. mm. izposoja medijske opreme
Eva Žganjar, univ. dipl. inž. graf. tehnol. FOT, TIR, KTR
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekon. tajnica VIZ
Karmen Gogala, prof. biol. in gosp. organizatorka šolske prehrane
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Francka Ropret, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Martina Strle, ekon. teh. računovodkinja
Domen Tavčar, dipl. inf. org. vzdrževalec računalniške tehnologije
Primož Zorko, inž. mm. vzdrževalec računalniške tehnologije
Brane Razingar hišnik
Nikolaja Marolt, Blanka Peharc, Mira Todorović, Terezija Vidovič čistilke