Zasposleni v šolskem letu 2022/2023 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Irena Pungerčar, pomočnica ravnateljice, univ. dipl. psihologinja pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, prof. mat. MAT, PPM
Jože Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Lidija Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, prof. nem. in zgod. NEM
Karmen Gogala, prof. biol. in gosp. BIO
Jasmina Gregorc, prof. angl. in nem. ANG
Majda Hajnrihar, univ. dipl. umet. zgod. in nem. UME
mag. Valentina Herbaj, prof. mat. MAT, PPM
Ana Hlebanja, prof. slov. SLO
Juš Hrastnik, dipl. film. in telev. rež. SIM, MMP
Tadeja Klinar, univ. dipl. nem. – prev. in prof. angl. ANG, NEM, PNE
Katja Komljanec, mag. prof. angl. ANG
Anamarija Krajšek, mag. prof. prim. knjiž. in slov. SLO
Samo Kralj Serša, prof. geog. in zgod. ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, prof. mat. MAT, PPM
Sabina Mevlja, univ. dipl. inž. graf. tehnol. TIR, PMS
Manca Mrak, mag. posl. ved. EKP, MAK, NPT, POP, PPME, PPR
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. el. in univ. dipl. inž. rač. MOB, INF
Maja Najdič, univ. dipl. obl. GMP, ISZ, KTR, PMS, TIR
Irena Papac, univ. dipl. ekon. EKN, KOP, POD, SGO
Lidija Perše, univ. dipl. ekon. EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, prof. šp. vzg. ŠVZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geog. in dipl. etn. GEO, EGE, organizatorka šolske prehrane in OIV
Marja Podjed, prof. nem., univ. dipl. soc. kult. NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekon. BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, prof. mat. in rač. IKT, INF, MOB, POS
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. PSI, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psih. PSI, PMS, MEP, svetovalno delo, laborantka
Magdalena Rozman, prof. slov. in univ. dipl. bibl. SLO
Staša Slapnik, prof. lik. umet. GOB, ISZ, LUM
Mojca Slivnik, dipl. ekon. PPR
Aleš Smajič, prof. mat. in fiz. FIZ
Jasna Smajič, prof. šp. vzg. ŠVZ
Domen Tavčar, dipl. inf. org. IKT
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgod. in univ. dipl. bibl. knjižničarka
mag. Anja Tolar Tomšič, akad. slik., BA anim. ANI
Maja Zalokar, univ. dipl. inž. kem. tehnol. KEM
Primož Zorko, inž. mm. SIM
Eva Žganjar, univ. dipl. inž. graf. tehnol. FOT, TIR, KTR
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekon. tajnica VIZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geog. in etn. organizatorka šolske prehrane
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Francka Ropret, univ. dipl. psih. svetovalna delavka
Martina Strle, ekon. teh. računovodkinja
Domen Tavčar, dipl. inf. org. vzdrževalec računalniške tehnologije
Primož Zorko, inž. mm. vzdrževalec računalniške tehnologije
Brane Razingar hišnik
Nika Marolt, Blanka Peharc, Mira Todorović, Terezija Vidovič čistilke