Zaposleni2019-01-31T12:30:33+02:00

Zasposleni v šolskem letu 2018/2019 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, profesorica matematike  MAT
Jože Brezavšček, profesor športne vzgoje ŠVZ
Lidija Brezavšček, profesorica športne vzgoje ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, profesorica nemščine in zgodovine NEM, PNE
Eva Češarek, profesorica matematike MAT, PPM
Cvetka Finc, univ. dipl. ekonomistka EKN, SGO
Karmen Gogala, profesorica biologije in gospodinjstva BIO
Jasmina Gregorc, profesorica angleščine in nemščine ANG
Majda Hajnrihar, univ. dipl. umet. zgodovinarka in nemcistka UME
Ana Hlebanja, profesorica slovenščine SLO
Tadeja Klinar, univ. dipl. nemcistka – prevajalka in profesorica angleščine NEM, ANG
Darja Koren, univ. dipl. ekonomistka EKP, KOP, KTR, NPT, POD, PPM
Andreja Korošec, diplomantka grafične in medijske tehnike ISZ, ANI, MMP
Samo Kralj Serša, profesor geografije in zgodovine ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, profesorica matematike MAT, PPM
Sabina Mevlja, univ. dipl. inženirka grafične tehnologije TIR
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. elektrotehnike in univ. dipl. inž. računalništva MOB, INF
Irena Papac, univ. dipl. ekonomistka EKN, SGO, POD, PPM, EKP, KTR, KOP, NPT
Jan Perovšek, univ. dipl. filmski in televizijski snemalec ISZ, SIM, MMP
Lidija Perše, univ. dipl. ekonomistka EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, profesor športne vzgoje ŠVZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geografinja in dipl. etnologinja GEO, EGE, organizatorica OIV
Marja Podjed, univ. dipl. sociologinja kulture, profesorica nemščine NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekonomistka BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, profesor matematike in računalništva  IKT, INF, MMP, MOB, PPR
Irena Pungerčar, univ. dipl. psihologinja; svetovalna delavka PSI, MEP, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psihologinja, laborantka PSI, laborantka
Alenka Rozman, profesorica angleščine in nemščine ANG
Magdalena Rozman, profesorica slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka SLO
Staša Slapnik, profesorica likovne umetnosti GOB, ISZ, PMS
Mojca Slivnik, diplomirana ekonomistka PPR
Aleš Smajič, profesor matematike in fizike FIZ
Jasna Smajič, profesorica športne vzgoje ŠVZ
Ivan Sužnik, profesor slovenščine SLO
Domen Tavčar, diplomirani organizator informatik IKT, MOB
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekarka  knjižničarka
Maja Zalokar, univ. dipl. inženirka kemijske tehnologije KEM
Andreja Završnik, univ. dipl. inženirka krajinske arhitekture TIR, KTR
Eva Žganjar, univ. dipl. inženirka grafične tehnologije FOT, GMP
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekonomistka poslovna sekretarka
Martina Strle, ekonomska tehnica računovodkinja
Domen Tavčar, diplomirani organizator informatik vzdrževalec učne tehnologije
Primož Zorko, inženir multimedije multiplikator POŠ
Brane Razingar hišnik
Nika Marolt, Blanka Peharc, Terezija Vidović čistilke