Zasposleni v šolskem letu 2019/2020 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, profesorica matematike MAT, PPM
Jože Brezavšček, profesor športne vzgoje ŠVZ
Lidija Brezavšček, profesorica športne vzgoje ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, profesorica nemščine in zgodovine NEM
Eva Češarek, profesorica matematike MAT, PPM
Cvetka Finc, univ. dipl. ekonomistka EKN, EKP, SGO
Karmen Gogala, profesorica biologije in gospodinjstva BIO
Jasmina Gregorc, profesorica angleščine in nemščine ANG
Majda Hajnrihar, univ. dipl. umet. zgodovinarka in nemcistka UME, LUM
Ana Hlebanja, profesorica slovenščine SLO
Sani Karić, inž. mep. ISZ, SIM, MMP
Tadeja Klinar, univ. dipl. nemcistka – prevajalka in profesorica angleščine ANG, NEM, PNE
Darja Koren, univ. dipl. ekonomistka EKP, KTR, NPT, POD, PPM
Samo Kralj Serša, profesor geografije in zgodovine ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, profesorica matematike MAT, PPM
mag. Ivan Damjan Mašič, univ. dipl. org. inf. PPR
Sabina Mevlja, univ. dipl. inženirka grafične tehnologije TIR, PMS
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. elektrotehnike in univ. dipl. inž. računalništva MOB, INF
Maja Najdič, univ. dipl. obl. TIR, GMP
Irena Papac, univ. dipl. ekonomistka multiplikatorka POŠ
Lidija Perše, univ. dipl. ekonomistka EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, profesor športne vzgoje ŠVZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geografinja in dipl. etnologinja GEO, EGE, organizatorka OIV
Marja Podjed, univ. dipl. sociologinja kulture, profesorica nemščine NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekonomistka BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, profesor matematike in računalništva IKT, INF, MMP, MOB, PIN, PPR
Irena Pungerčar, univ. dipl. psihologinja; svetovalna delavka PSI, MEP, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psihologinja, laborantka PSI, PMS, laborantka
Alenka Rozman, profesorica angleščine in nemščine ANG
Magdalena Rozman, profesorica slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka SLO
Staša Slapnik, profesorica likovne umetnosti GOB, ISZ
Mojca Slivnik, diplomirana ekonomistka PPR
Aleš Smajič, profesor matematike in fizike FIZ
Jasna Smajič, profesorica športne vzgoje ŠVZ
Ivan Sužnik, profesor slovenščine SLO
Domen Tavčar, diplomirani organizator informatik IKT
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekarka knjižničarka
mag. Anja Tolar Tomšič, akad. slik., BA anim. ANI, UME
Maja Zalokar, univ. dipl. inženirka kemijske tehnologije  KEM
Eva Žganjar, univ. dipl. inženirka grafične tehnologije FOT, KTR, GMP
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekonomistka tajnica VIZ
Martina Strle, ekonomska tehnica računovodkinja
Domen Tavčar, diplomirani organizator informatik vzdrževalec računalniške tehnologije
Irena Papac, univ. dipl. ekon. multiplikatorka POŠ
Brane Razingar hišnik
Nika Marolt, Blanka Peharc, Terezija Vidović čistilke