Zasposleni v šolskem letu 2020/2021 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica:

Vodstvo zavoda
Ksenija Lipovšček, ravnateljica, univ. dipl. sociologinja ravnateljica
Pedagoško osebje
Martina Basej Blaško, prof. mat. MAT, PPM
Jože Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Lidija Brezavšček, prof. šp. vzg. ŠVZ
Benjamina Cerkovnik, prof. nem. in zgod. NEM
Cvetka Finc, univ. dipl. ekon. EKN, EKP, SGO
Urša Gluščič, mag. prof. slov. SLO
Karmen Gogala, prof. biol. in gosp. BIO
Jasmina Gregorc, prof. ang. in nem. ANG
Majda Hajnrihar, univ. dipl. umet. zgod. in nem. UME, LUM
mag. Valentina Herbaj, prof. mat. MAT
Ana Hlebanja, prof. slov. SLO
Sani Karić, inž. mep. ISZ, SIM, MMP
Tadeja Klinar, univ. dipl. nem. – prev. in prof. ang. ANG, NEM, PNE
Darja Koren, univ. dipl. ekon. EKP, KTR, NPT, POD, PPM
Samo Kralj Serša, prof. geog. in zgod. ZGO, EZG
Nevenka Kunšič, prof. mat. MAT, PPM
mag. Ivan Damjan Mašič, univ. dipl. org. inf. PPR
Sabina Mevlja, univ. dipl. inž. graf. tehnol. TIR, PMS
Anže Mulej, inž. mep. SIM
Iztok Mulej, univ. dipl. inž. el. in univ. dipl. inž. rač. MOB, INF
Maja Najdič, univ. dipl. obl. GMP, KTR, PMS, TIR
Irena Papac, univ. dipl. ekon. EKN, KOP, POD, SGO
Lidija Perše, univ. dipl. ekon. EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO
Uroš Pikec, prof. šp. vzg. ŠVZ
Marija Podhraški, univ. dipl. geog. in dipl. etn. GEO, EGE, organizatorka OIV
Marja Podjed, prof. nem., univ. dipl. soc. kult. NEM, SOC
Katja Poljanec, univ. dipl. ekon. BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO
Iztok Pungaršek, prof. mat. in rač. IKT, INF, MOB, PIN, PPR
Irena Pungerčar, univ. dipl. psih. PSI, MEP, svetovalno delo
Francka Ropret, univ. dipl. psih. PSI, PMS, laborantka
Alenka Rozman, prof. angl. in nem. ANG
Magdalena Rozman, prof. slov. in univ. dipl. bibl. SLO
Staša Slapnik, prof. lik. umet. GOB, ISZ
Mojca Slivnik, dipl. ekon. PPR
Aleš Smajič, prof. mat. in fiz. FIZ
Jasna Smajič, prof. šp. vzg. ŠVZ
Ivan Sužnik, prof. slov. SLO
Domen Tavčar, dipl. inf. org. IKT
Helena Thilakarathna Velikanje, prof. zgod. in univ. dipl. bibl. knjižničarka
mag. Anja Tolar Tomšič, akad. slik., BA anim. ANI, UME
Maja Zalokar, univ. dipl. inž. kem. tehnol.  KEM
Eva Žganjar, univ. dipl. inž. graf. tehnol. FOT, TIR
Ostalo osebje
Mojca Slivnik, dipl. ekon. tajnica VIZ
Martina Strle, ekon. teh. računovodkinja
Domen Tavčar, dipl. inf. org. vzdrževalec računalniške tehnologije
Nika Brgant, univ. dipl. komun. multiplikatorka POŠ
Brane Razingar hišnik
Nika Marolt, Blanka Peharc, Terezija Vidović čistilke