Popoldanske govorilne ure

(začetek ob 18. uri)

17. 9. 2020 – roditeljski sestanki
14. 1. 2021 – roditeljski sestanki

22. 10. 2020 – skupne govorilne ure
10. 12. 2020 – skupne govorilne ure
4. 3. 2020 – skupne govorilne ure
15. 4. 2020 – skupne govorilne ure

Dopoldanske govorilne ure

Govorilne ure 2020/21

Šolska prehrana – za starše

Več informacij o subvencioniranju v šolskem letu 2020/21 se nahaja na povezavi Šolska prehrana za starše.

eAsistent za starše

eAsistent za starše je storitev podjetja eŠola d. o. o. in vse potrebne informacije dobite na njihovi spletni strani https://www.easistent.com.

Objavljamo hitro povezavo do njihove naročilnice za šolsko leto 2020/21: eA naročilnica.

eAsistent za starše omogoča izbiro dveh paketov, ki ponujata številne možnosti:

Osnovni, brezplačni paket na šolah vsebuje:

 • prejemanje tedenskega povzetka izostankov otroka na kontaktne podatke, ki so jih navedli starši,
 • prejemanje sporočil, ki jih pošljejo razredniki staršem iz modula Sporočila,
 • odjava/prijava prehrane, če šola uporablja modul Prehrana,
 • pregled urnika na spletnem portalu,
 • prikaz opažanj učiteljev na spletnem portalu (pohvala, komentar).
PLUS pripomočki, plačljivi paket za oba starša/skrbnika ki vsebuje poleg osnovnih možnosti še:
 • redovalnico in napovedana preverjanja ter ocenjevanja znanja,
 • napovedovanje in pregled izostankov,
 • opažanja učitelja o delu in vedenju otroka v šoli,
 • pregled domačih nalog,
 • zanimivi članki in nasveti za starše,
 • mnenja in nasveti drugih staršev,
 • prilagodljivo SMS in e-mail obveščanje.
Sistem obveščanja poteka:
 • dnevno: Izostanki otroka se pošiljajo z enodnevnim zamikom; pohvalo dobijo starši takoj, ko jo učitelj vpiše in zaključi učno uro; izostanki napovedane odsotnosti se ne pošiljajo.
 • vsak ponedeljek: Povzetek o vseh odsotnostih otroka za pretekli teden; povzetek pridobljenih ocen (podatki o ocenah se pošiljajo s 5 dnevnim zamikom); povzetek o pohvalah in pripombah; povzetek o vpisanih preverjanjih in ocenjevanjih znanja za prihodnje tri tedne (če v preteklem tednu pri otroku ni bilo zabeleženih izostankov, ocen … starši ne dobijo SMS povzetka, dobijo pa povzetek po e-pošti).
 • vsak petek: Napovedana preverjanja znanja.
 • po potrebi: Povabila na govorilne ure oz. telefonski razgovor; poljubna sporočila s strani šole.

Prijavnico za storitev eAsistent za starše dobite na spletni strani podjetja in jo izpolnjeno pošljete na njihov poštni naslov, lahko pa jo oddate tudi našim razrednikom v srednji šoli. Na šoli zbiramo prijavnice le za nove naročnike ter obstoječe, ki bi radi spremenili svoj paket ali prejemne podatke. Vse obstoječe prijave se s prehodom na novo šolsko leto ohranijo, naročnine PLUS paketa pa se avtomatično podaljšajo s plačilom nove položnice. Naročnina velja od 1. 9. do 31. 8. za aktualno šolsko leto. Priporočamo Vam tudi ogled splošnih pogojev za uporabo eAsistenta.

Naročilo storitve eAsistent za starše za posameznika (starša oz. zakonitega zastopnika) ni obvezno in v ničemer ne posega v roditeljske pravice oziroma pravice, ki staršu pripadajo iz naslova zakonitega zastopnika. Vso tehnično podporo za delovanje te aplikacije zagotavlja družba eŠola d.o.o. kot pooblaščeni pogodbeni obdelovalec šole vašega otroka, ki je aplikacijo tudi razvila ter jo nenehno izpopolnjuje tako z vidika njene uporabnosti oziroma prijaznosti do uporabnikov, kot tudi z vidika varnosti.

eAsistent

Šolska prehrana