Splošne informacije

Telefonska številka: (04) 537 35 13
Elektronska pošta: info@egss.si
Uradne ure: vsaka sreda od 8.50 do 9.35, v tajništvu šole

Vodja izobraževanja odraslih: Mojca Slivnik, dipl. ekon.

Vpis

Vpis bo potekal ob sredah, 16., 23. in 30. septembra 2020, in sicer od 8.50 do 9.35 in 14.30 do 15.30, po predhodni najavi v tajništvu šole.

Za vpis potrebujete:

a) letna spričevala oz. obvestilo o uspehu o predhodnem šolanju

b) osebni dokument

Potrdilo o vpisu za izobraževanje odraslih prične veljati s 1. oktobrom 2020.

Izpitni roki

1. izpitni rok: 16.–20. 11. 2020
2. izpitni rok: 18.–​22. 1. 2021
3. izpitni rok: 15.–​19. 3. 2021
4. izpitni rok: 30. 6.–​5. 7. 2021

Izpitne roke bomo organizirali po dogovoru z organizatorjem izobraževanja, profesorjem in ravnateljico.

Izpiti v januarju 2021

Če želite opravljati izpite v januarskem roku 2021, se nanje prijavite najkasneje do srede, 13. 1. 2021, do 12. ure.

Vsi, ki ste se prijavili za novembrski rok, ste že prijavljeni.

Prijavnico dobite na naslednji povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@egss.si.

O terminih izpitov in načinu izvedbe boste obveščeni po e-pošti.

Izpiti se bodo izvajali od vključno 15. 1. 2021 dalje po razporedu.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Izpiti v novembru 2020

Če želite opravljati izpite od 16. do 20. 11. 2020, se nanje prijavite do srede, 11. 11. 2020, do 12. ure.

Prijavnico dobite na naslednji povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@egss.si.

Če bo pouk od 16. do 20. 11. 2020 potekal na daljavo, boste izpite opravljali, ko se bo pričel izvajati pouk na šoli, zato se nanje pripravljajte, kot da bodo takrat, ko so razpisani.

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Izobraževalni programi

Ekonomska gimnazija

Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

Ekonomski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Medijski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje bo potekalo:

a) v obliki samoizobraževanja

Vpisnina znaša za vse programe 300 EUR in jo je potrebno poravnati pred sklenitvijo pogodbe.
Transakcijo izvedete na TRR šole 0110 06030704 403.
Pisni in ustni izpit staneta 80 EUR, samo ustni izpit pa 60 EUR.

Za vsak predmet ima slušatelj pravico najmanj do treh konzultacij.

b) v obliki predavanj
Pogoj je, da se za to obliko v določenem programu odloči najmanj 10 slušateljev.
Poleg vpisnine slušatelji najkasneje do 1. februarja 2020 na račun šole nakažejo še 350 EUR.
Prvi izpitni rok je brezplačen.
Predavanja bodo potekala v popoldanskem času.

Govorilne ure profesorjev

Razpored bo objavljen naknadno.

Izpiti v januarju 2020

Od 20. do 24. januarja 2020 bodo potekali izpiti v drugem izpitnem roku. Prijavnice oddajte v tajništvo najkasneje do srede, 15. 1. 2020. Naknadna prijava ne bo možna.

Na prijavnico obvezno napišite izobraževanje odraslih.

Poskrbite, da boste izpite plačali pred rokom. Na izpit prinesite potrdilo o plačilu.

Seznam rokov:

KTR

Ustno: sreda, 22. 1. 2020, ob 11.40 (kabinet št. 3)

Komisija: Koren, Žganjar, Zalokar

MAT

Pisno MAT: v torek, 21. 1. 2020, 10.50–12.35 (kabinet matura), nadzor: Kunšič

Ustno PPM, MAT: v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 9. 35 (kabinet matura)

Komisija: Kunšič, Brezavšček J., Basej Blaško

NEM

Pisno: sreda, 22. 1. 2020, 10.50–11.35 (kabinet matura), nadzor: Klinar

Ustno: petek, 24. 1. 2020, ob 7.10 (kabinet matura)

Komisija: Klinar, Rozman M., Češarek

MMP

Pisno: četrtek, 21. 1. 2020, 8.50–9.35 (kabinet št. 10 pri učilnici 13), nadzor: Karić

UME

Ustno: torek, 21. 1. 2020, ob 11.40 (kabinet matura)

Komisija: Hajnrihar, Brezavšček L., Pikec

MOB

Izpit je preložen na kasnejši termin zaradi odsotnosti učitelja.

ANI

Ustno: sreda, 22. 1. 2020, 10.50–11.35 (kabinet št. 10 pri učilnici 13)

Komisija: Tolar Tomšič, Žganjar, Gogala

Darja Koren, vodja izobraževanja odraslih