Splošne informacije

Telefonska številka: (04) 537 35 13
Elektronska pošta: info@egss.si
Uradne ure: vsaka sreda od 8.50 do 9.35, v tajništvu šole

Vodja izobraževanja odraslih: Mojca Slivnik, dipl. ekon.

Vpis

Vpis bo potekal ob sredah, 16., 23. in 30. septembra 2020, in sicer od 8.50 do 9.35 in 14.30 do 15.30, po predhodni najavi v tajništvu šole.

Za vpis potrebujete:

a) letna spričevala oz. obvestilo o uspehu o predhodnem šolanju

b) osebni dokument

Potrdilo o vpisu za izobraževanje odraslih prične veljati s 1. oktobrom 2021.

Izpitni roki

1. izpitni rok: 16.–20. 11. 2020
2. izpitni rok: 18.–​22. 1. 2021
3. izpitni rok: 15.–​19. 3. 2021
4. izpitni rok: 30. 6.–​5. 7. 2021

Izpitne roke bomo organizirali po dogovoru z organizatorjem izobraževanja, profesorjem in ravnateljico.

Izobraževalni programi

Ekonomska gimnazija

Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

Ekonomski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Medijski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje bo potekalo:

a) v obliki samoizobraževanja

Vpisnina znaša za vse programe 300 EUR in jo je potrebno poravnati pred sklenitvijo pogodbe.
Transakcijo izvedete na TRR šole 0110 06030704 403.
Pisni in ustni izpit staneta 80 EUR, samo ustni izpit pa 60 EUR.

Za vsak predmet ima slušatelj pravico najmanj do treh konzultacij.

b) v obliki predavanj
Pogoj je, da se za to obliko v določenem programu odloči najmanj 10 slušateljev.
Poleg vpisnine slušatelji najkasneje do 1. februarja 2021 na račun šole nakažejo še 350 EUR.
Predavanja bodo potekala v popoldanskem času.

Izpiti v maju 2021

Če želite opravljati izpite v tem roku, se nanje prijavite najkasneje do ponedeljka, 10. 5. 2021, do 12. ure.

Izpolnjeno prijavnico (dobite jo tukaj) pošljite na info@egss.si.

Izpiti se bodo izvajali od 17. do 21. 5. 2021.

Razpored bo objavljen naknadno.

Upoštevajte higienska pravila NIJZ (obvezno nošenje maske, vzdrževanje razdalje med osebami, razkuževanje rok idr.), ki so objavljena na spletni strani šole, in obvezno predložite negativen test za codvid-19 ali dokazilo o prebolelosti.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica

Govorilne ure profesorjev

Razpored bo objavljen naknadno.