Splošne informacije

Telefonska številka: (04) 537 35 13
Elektronska pošta: info@egss.si
Uradne ure: po dogovoru pri svetovalni delavki

Vodja izobraževanja odraslih: Irena Pungerčar, univ. dipl. psih.

Izpitni roki

  1. izpitni rok: od 11. do 15. septembra 2023
  2. izpitni rok: od 13. do 17. novembra 2023
  3. izpitni rok: od 15. do 19. januarja 2024
  4. izpitni rok: od 11. do 15. marca 2024
  5. izpitni rok: od 28. junija do 3. julija 2024
  6. izpitni rok: od 16. do 21. avgusta 2024

Izpite bomo organizirali v dogovoru z organizatorjem izobraževanja, ravnateljico in profesorji.

Izpolnjeno prijavnico na izpit pošljite na info@egss.si najkasneje 7 dni pred začetkom izpitnih rokov.

Natančen razpored izpitov bo objavljen na spletni strani šoli.

Upoštevajte higienska priporočila NIJZ.

Irena Pungerčar, vodja izobraževanja odraslih

Vpis (v pripravi)

Vpis bo potekal ob ________________, in sicer od _______________, vedno po predhodni najavi pri svetovalni delavki.

Za vpis potrebujete:

a) letna spričevala oz. obvestilo o uspehu o predhodnem šolanju

b) osebni dokument

Potrdilo o vpisu za izobraževanje odraslih prične veljati s 1. oktobrom 2022.

Izobraževalni programi

Ekonomska gimnazija

Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

Ekonomski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Medijski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje bo potekalo:

a) v obliki samoizobraževanja

Vpisnina znaša za vse programe 300 EUR in jo je potrebno poravnati pred sklenitvijo pogodbe.
Transakcijo izvedete na TRR šole 0110 06030704 403.
Pisni in ustni izpit staneta 80 EUR, samo ustni izpit pa 60 EUR.

Za vsak predmet ima slušatelj pravico najmanj do treh konzultacij.

b) v obliki predavanj
Pogoj je, da se za to obliko v določenem programu odloči najmanj 10 slušateljev.
Poleg vpisnine slušatelji najkasneje do 1. februarja 2021 na račun šole nakažejo še 350 EUR.
Predavanja bodo potekala v popoldanskem času.

Govorilne ure profesorjev

Profesorje kontaktirajte po e-pošti: zavihek O ŠOLI, podzavihek ZAPOSLENI.