Splošne informacije

Telefonska številka: (04) 537 35 23
Elektronska pošta: io@egss.si
Uradne ure: poleg zbornice v kabinetu za maturo in izobraževanje odraslih
  • ponedeljek, 10.50–11.35 (po predhodnem dogovoru zaradi nadomeščanj, sestankov)

Vodja izobraževanja odraslih: Darja Koren, prof. univ. dipl. ekon.

Izobraževalni programi

Ekonomska gimnazija

Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

Ekonomski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Medijski tehnik
Pogoj: končana osnovna šola
Šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Maturitetni tečaj
Pogoj: zaključeni 3. letnik gimnazije, končana 3-letna poklicna šola ali 4-letna srednja strokovna šola
Šolanje traja 1 leto in se zaključi s splošno maturo.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje bo potekalo:

a) v obliki samoizobraževanja

Vpisnina znaša za vse programe 300 EUR in jo je potrebno poravnati pred sklenitvijo pogodbe.
Transakcijo izvedete na TRR šole 0110 06030704 403.
Pisni in ustni izpit staneta 80 EUR, samo ustni izpit pa 60 EUR.

Za vsak predmet ima slušatelj pravico najmanj do treh konzultacij.

b) v obliki predavanj
Pogoj je, da se za to obliko v določenem programu odloči najmanj 10 slušateljev.
Poleg vpisnine slušatelji najkasneje do 1. februarja 2020 na račun šole nakažejo še 350 EUR.
Prvi izpitni rok je brezplačen.
Predavanja bodo potekala v popoldanskem času.

Govorilne ure profesorjev

Razpored bo objavljen naknadno.

Razpored govorilnih ur 2018/19

Izpitni roki

1. izpitni rok: 18.–22. 11. 2019
2. izpitni rok: 20.–​24. 1. 2020
3. izpitni rok: 16.–​20. 3. 2020
4. izpitni rok: 1.–​4. 7. 2020

Izpitne roke bomo organizirali po dogovoru z organizatorjem izobraževanja, profesorjem in ravnateljico.

VPIS bo potekal (po predhodni najavi na elektronski naslov: io@egss.si) vsakič od 11.40 do 12.25 v kabinetu za izobraževanje odraslih in maturo, in sicer naslednje dneve:

  • ponedeljek, 23. 9. 2019
  • ponedeljek, 30. 9. 2019
  • petek, 27. 9. 2019
  • petek, 4. 10. 2019