Ali bi rad svojo kreativnost in svobodo misli izražal v vizualnih podobah?

Bi rad oblikoval tiskovine ali spletne strani?

Te zanima, kako se montira videoposnetke?

Program usposablja za študij, za delo in za življenje.

Spodbuja umetniško ustvarjanje na področju sodobne informacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij.

Razvija spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v smiselno celoto ter razvija sposobnost in odgovornost za načrtovanje, pripravo, izvedbo lastnega dela.

Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja pri praktičnem usposabljanju v domačem in tujem zaposlitvenem okolju.

Omogoča takojšnjo zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na visokih in višjih strokovnih študijskih programih.

Povezuje se z ekonomsko-poslovnimi vsebinami.

Kako se program zaključi?

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote:

slovenščina
strokovni predmet
tuji jezik ali matematika
izdelek z zagovorom

Dijaki, ki uspešno zaključijo program medijski tehnik, se lahko vpišejo v enoletni maturitetni tečaj in opravljajo splošno maturo. Ob poklicni maturi pa lahko opravljajo dodatni maturitetni predmet in si tako omogočijo vpis na nekatere fakultete.

SKUPNO ŠTEVILO UR PROGRAMA MEDIJSKI TEHNIK