Od MIZŠ smo dobili pričakovani okrožnici, ki ju prilagamo.

Okrožnica o učenju na daljavo, 3. april 2020

Okrožnica o ocenjevanju znanja, 3. april 2020