Razpisna dokumentacija za javno naročilo za pripravo toplih dnevnih obrokov za dijake in zaposlene na šoli za obdobje 1. 9. 2022 do 24. 6. 2024

Razpis