V četrtek, 9. decembra, ob 18. uri, za nekatere učitelje pa izjemoma ob 17. uri, vas vabimo na skupne govorilne ure na daljavo preko Teamsov. Vljudno vas prosimo, da se po predhodni napovedi udeležite govorilnih ur skupaj z dijakom/dijakinjo.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica