V četrtek, 24. junija, ob 8.00, bo proslava s kulturnim programom v šolski avli. Nato bo razredna ura, delitev spričeval, pohval, priznanj in obvestil, vračanje ključkov ter prijave na popravne izpite.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica