Dijaki lahko učbenike iz učbeniškega sklada vrnete kadarkoli med 7.00 in 15.00 v knjižnici.

Vrnite jih do 23. junija 2021.

 

Helena Thilakarathna Velikanje, knjižničarka