Spoštovani starši, dragi dijaki,

obveščamo vas, da je Vlada RS v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se za dijake zaključnih letnikov srednje šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske in prostorske spremembe ter prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja:

a) v šolo naj prihajajo le zdravi dijaki, bolni ostanejo doma

b) higienska in splošna priporočila NIJZ (umivanje rok, uporaba zaščitne maske, fizična razdalja vsaj 1,5 m v skupnih prostorih – hodniki, sanitarni prostori, knjižnica, jedilnica, tajništvo, kabineti in pisarne)

c) nošenje mask je obvezno za vse, v razredu, na hodnikih, sanitarnih prostorih, ob vstopu v šolo, v garderobah itd.

č) pouk poteka v matičnih učilnicah, kjer skrbite za pogosto zračenje prostora (tudi med poukom in odmorom)

d) pouk poteka po urniku, ki je objavljen v eA, prav tako so navedene matične učilnice

e) za malico je poskrbljeno in ste že prejeli navodila po eA

f) navodila o izvedbi in ukrepih pri športni vzgoji in strokovnih predmetih prejmete pri učiteljih tega predmeta

g) vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja

 

Če se bomo držali vseh pravil in omejili druženja še za nekaj časa, bo lahko delo v šoli potekalo nemoteno.

Vsem zares toplo priporočam upoštevaje vseh pravil, da nas situacija zopet ne bi prisilila v prekinitev izvedbe šolanja “v živo”.

Učitelji in vsi zaposleni bomo poskrbeli, da bo pouk potekal čimbolj nemoteno in da se boste v šoli počutili prijetno.

Skupaj bomo zmogli!

 

Ksenija Lipovšček, ravnateljica