Tudi učiti se je treba naučiti. Bistvo učenja je, da se v čim krajšem času naučimo čim več in nam ostane še dovolj časa za prostočasne dejavnosti. Učenje v srednji šoli se po zahtevnosti, količini, načinu učenja ter načinu preverjanja in ocenjevanja znanja pogosto precej razlikuje od tistega v osnovni šoli. Zato  je pomembno, da si dijaki čim prej oblikujejo lastno strategijo učinkovitega učenja, ki je  individualna kombinacija učnih dejavnosti, in zajema tako načrtovanje učenja, učenje oz. usvajanje učne snovi kot tudi vzdrževanje koncentracije in motivacije.

Ker pa je učenje vseživljenjski proces, ni nikoli prepozno, da  oblikujemo ali pa samo prevetrimo lastno strategijo učenja. Pri tem vam je lahko v pomoč Vodič po učenju učenja, ki ga najdete tudi pod zavihkom svetovalna služba.

 

Irena Pungerčar, svetovalna delavka