Rok za oddajo praktične naloge za 4. predmet ostaja po šolskem maturitetnem koledarju nespremenjen.
Spremeni se le način in oblika oddaje.

Vsi dijaki in dijakinje oddate do četrtka, 16. 4. 2020, do polnoči, na naslov http://95.87.152.6/MATURA/ 
1. praktični izdelek v primerni elektronski obliki
– za MOB (index.html in vse mape povezane z njim, fotografije JPG ali PNG)
– za TIR (PSD, AI, ID in PDF pripravljen za tisk)
– za GOB (AI in PDF pripravljen za tisk)
– za ISZ (MP3)
– za FOT (PS, AI, ID in PDF pripravljen za tisk, fotografije JPG in RAW format)
– za MMP (MP4)
– za ANI (projektni dokument in vse kar je od zunaj povezano z njim, film v MP4)
– za ekonomiste (oddate projektno nalogo)
2. seminarsko nalogo v primerni elektronski obliki (DOCX in PDF)
3. obvezna priloga je podpisana izjava o avtorstvu naloge

Oddate v svojo mapo, ki je organizirana enako kot na šolskem strežniku. Uporabniško ime in geslo boste dobili posredovano po e-pošti.

Praktične, fizične izdelke kot npr. seminarska naloga, koledar, fotografije, itd. boste oddali naknadno.
V primeru nejasnosti se obrnite na svojega mentorja/mentorico.

Iztok Pungaršek, vodja aktiva MT in
Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK