Z dijaki 4. g smo si na daljavo ogledali posnetek predstave Hlapci, ki je bila premierno uprizorjena v SNG Drama v Ljubljani že septembra 2017, torej v sezoni 2017/18, ko smo leta 2018 praznovali 100-letnico Cankarjeve smrti in konec 1. svetovne vojne.

Dramsko besedilo je leta 1909 napisal Ivan Cankar, režiser Janez Pipan pa je osrednji vlogi namenil Marku Mandiću in Jerneju Šugmanu oz. Klemenu Slakonji.

Hlapci so eno tistih kanonskih besedil, ki nenehno izzivajo, zastavljajo temeljna vprašanja in zahtevajo poglobljen razmislek. Cankar jih je  zasnoval kot politično satiro, a se je ta v tretjem dejanju sprevrgla v »tragiko«, kot je to sam označil. Čeprav ne gre za tragedijo po klasičnih merilih, pa je boleča usoda junaka učitelja Jermana, pokončnega in moralnega intelektualca, ki se mora umakniti političnemu pragmatizmu, koristoljubnemu sprenevedanju, zlorabam in manipulacijam, postavila model delovanja političnih mehanizmov, ki se v pri nas v 111 letih od nastanka igre ni bistveno spremenil.
Hlapci so izšli leta 1910, v hipu povzročili škandal in ogorčene odmeve, cenzura je prepovedala uprizoritev na odru. Uprizorjeni so bili šele po Cankarjevi smrti, leta 1919, najprej v Trstu, potem pa še v Zagrebu in 11. decembra v Ljubljani, na odru današnje Drame.
Vse do danes je ta drama s pomenljivim naslovom paradigmatično besedilo, s katerim označujemo politične razmere in odnos do oblasti. V številnih interpretacijah in še številnejših citatih so posamezni deli besedila pridobili širok spekter pomenov, vse od neprizanesljive kritike narodovega značaja pa do buditeljskih, narodotvornih gesel. Posamezni dramski liki so postali sinonim za prepričanje, držo in etos ali za odsotnost in nekonsistentnost vsega tega. Cankarjeva kritična diagnoza naroda še zmeraj provocira in vsakokratna uprizoritev je tudi svojevrsten odgovor nanjo.

Hvala gledališču, da je maturantom omogočilo ogled posnetka preko kanala Youtube v štirih možnih terminih. Predstava bo vsekakor nadgradila razumevanje dramskega besedila našega največjega slovenskega dramatika.

Veseli smo, da smo si na takšen način ogledali kar dve predstavi, Kralja na Betajnovi in Hlapce!

Ana Hlebanja, mentorica

Fotografija: Peter Uhan