Tudi letos šola sodeluje na tekmovanju iz Ekokviza za srednje šole. Šolsko tekmovanje bo potekalo v četrtek, 12. 12. 2019.
Prijavite se pri Karmen Gogala in Marija Podhraški do ponedeljka, 9. 12. 2019.
Letošnji temi: