V sredo, 20. 11. 2919, je Zavod za kulturo dialoga Za in proti izvajal delavnice o javnem nastopanju in debatnih tehnikah. Namenjene so bile dijakom 2. g in 3. g. Dijaki so se učili zagovarjati in negirati izbrane trditve.
Zapisala in fotografirala: Marija Podhraški