V ponedeljek, 18. februarja 2019, si boste dijaki 1. g, 2. g, 3. g in 4. g ogledali gledališko predstavo Angel pozabe (6 ur OIV za gledališče).

Cena predstave je 10 € + prevoz (plačilo po položnici).
Pouk je za dijake po urniku preduro in 1. šolsko uro.
Ob 8.50 sledi malica.
Odhod izpred šole je ob 9.30.
Predstava se začne ob 11. uri in se konča ob 12.40 (traja torej 100 minut brez odmora).
Predviden prihod pred šolo je ob 13.50.

Obiskali bomo kulturno ustanovo, zato ne pozabite na pravila gledališkega bontona.

Učitelji spremljevalci so Ana Hlebanja, Eva Češarek, Karmen Gogala, Magdalena Rozman in Mitja Rozman

Ana Hlebanja, vodja

O gledališki predstavi Angel pozabe

Avtorica sodobnega romana: Maja Haderlap
Naslov izvirnika: Engel des Vergessens
Režiser in avtor priredbe: Igor Pison

Igrajo:
Ona – Barbara Cerar
Babica – Saša Pavček
Oče – Janez Škof
Mama – Saša Pavček

Roman Angel pozabe (2011) pesnice in dramaturginje Maje Ha¬derlap z intimno poetičnostjo spregovori o pomenu partizan¬skega gibanja na avstrijskem Koroškem. Prek delovanja avtoričinega spomina se pred nami izrisujejo pokrajine, skozi kate¬re se preliva čas, ki s pomočjo izkušnje spreminja tako navade v Železni Kapli kot tudi zavest domačinov o lastnem življenju. Izjemen pomen in vrednost Angela pozabe potrjujejo številne nagrade in priznanja, pa tudi ponatisi romana.

Iz gledališkega lista
Angel pozabe je v prvi vrsti roman o delovanju spomina. Individualnega, kolektivnega in ne nazadnje tudi kulturnega. … Angel pozabe je tudi roman o nezmožnosti spominjanja določene družbene skupnosti ter o posledicah, ki jih prinaša spominski molk. … Struktura pripovedovanja romana in tudi uprizoritve narekuje usmeritev pogleda na Njo, pripovedovalko; skozi njen pogled, raznolike interakcije z lastnimi spominskimi situacijami ter predvsem v drugem delu skozi aktivne komentarje določenih dejstev in dogodkov, uprizoritev postopoma sestavlja zgodbo odraščanja, vpisovanja izkušenj, oblikovanja idiosinkratičnih osebnostnih potez ter s tem tudi specifične identitete, ki deluje kot svojevrsten pars pro toto koroških Slovencev. … Angel pozabe odpira pot k razmisleku o kolektivnem spominu, ki je ločen od zgodovinopisja kot takega. …

Eva Kraševec: Po sledeh spomina (odlomek)