V mesecu septembru in začetku oktobra so bile v vseh prvih letnikih izvedene delavnice Učenje učenja. Izvajali sva jih Irena Pungerčar in Francka Ropret.

Namen delavnic je bil ozaveščanje dijakov na temo spoštovanja pravil, sodelovanja pri pouku, aktivnega poslušanje in pisanja lastnih zapiskov, sprotnega učenja ter dobre organizacije časa, namenjenega učenju brez motečih dejavnikov. Skupni cilj za vse dijake v okviru srednješolskega izobraževanja mora biti uspešen zaključek šolanja.

Dijaki so na delavnicah izpolnjevali Mapo učenja. Za uspešno delo v šoli, ki nas bo pripeljalo do skupnega cilja, je spoštovanje drugih ter dosledno upoštevanje pravil, povezanih z vedenjem. Z realizacijo zastavljenih kratkoročnih ciljev postopno uresničujemo tudi dolgoročne cilje, pri tem pa nam pomagajo tudi pozitivne osebnostne lastnosti.

Negativne lastnosti nam otežujejo delo, zato se moramo truditi, da jih ozavestimo in poskušamo odpraviti.

Dijaki so na delavnicah prejeli tabelo za vpis datumov napovedanega ocenjevanja. Izpolnjena tabela, postavljena na vidno mesto, nas ozavešča in opominja na sprotno in pravočasno učenje, ki pripomore tudi k boljšim rezultatom pri ocenjevanju znanja.

Francka Ropret

Datumi izvedbe:

1. b; 14. 9. 2023 (četrtek)
1. a; 15. 9. 2023 (petek)
1. g; 21. 9. 2023 (četrtek)
1. h; 22. 9. 2023 (petek)
1. e; 28. 9. 2023 (četrtek)
1. c; 6. 10. 2023 (petek)