Vabimo vas, da se prijavite na 24. državno tekmovanje srednješolcev iz znanja ekonomije, gospodarstva, finančne matematike in statistike, ki bo v petek, 14. aprila 2023, ob 8. uri, na EGSŠ Radovljica. Najvišje uvrščeni gimnazijski tekmovalci se bodo po izbirnem tekmovanju pripravljali v slovenski ekipi na 6. mednarodno ekonomsko olimpijado 2023.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica organizira v šolskem letu 2022/2023 tri državna tekmovanja v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter podpori učiteljev ekonomskih predmetov na slovenskih srednjih šolah. Z namenom oblikovanja slovenske ekipe za sodelovanje na 6. mednarodni ekonomski olimpijadi 2023 smo v tem tekmovanju združili dve tekmovalni skupini:

  • GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE za dijake ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij, ki se pripravljajo na splošno maturo iz ekonomije (v obsegu vsaj 280 ur) in
  • GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE za dijake ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij iz znanja poslovne matematike.

Državno tekmovanje bo organizirano skupaj z državnim tekmovanjem v znanju gospodarstva:

  • TEKMOVANJE ZA EKONOMSKE TEHNIKE za dijake srednjih ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehniških šol, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki imajo v predmetniku ekonomijo, sodobno gospodarstvo, razvoj in delovanja gospodarstva ali sorodne učne cilje in vsebine (v obsegu 140 ur).

Vsa tri tekmovanja bodo v pisni obliki, in sicer:

  • ob 10. uri državno tekmovanje iz znanja ekonomije in državno tekmovanje iz znanja gospodarstva ter
  • ob 12. uri državno tekmovanje iz finančne matematike in statistike.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so razvidni tudi roki za prijave, več informacij na: https://www.dmfa.si/.

Izbirno tekmovanje za uvrstitev v slovensko ekipo za 6. mednarodno ekonomsko olimpijado 2023 bo potekalo v petek, 12. maja 2023, ob 14. uri, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, olimpijada pa bo potekala predvidoma od 24. 7. do 2. 8. 2023, več informacij na: https://ecolymp.org/.

 

Irena Papac, vodja in koordinatorica tekmovalnega dne na EGSŠ Radovljica