Razglasitev zimskega roka poklicne mature 2022 bo v ponedeljek, 13. 3. 2023, ob 12. uri, v knjižnici.

 

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK

Ksenija Lipovšček, predsednica ŠMK