Kaj pomeni ta kratica? Kdo še sodeluje v tem projektu?

Naša šola tudi letos sodeluje v mednarodnem projektu CSR (Corporate Social Responsibility) ali po naše družbeno odgovorno podjetništvo, v katerem smo skupaj z Avstrijci, Italijani in Nemci.

Mladim bi radi približali novo podjetniško miselnost, kjer so poleg dobička pomembni tudi naslednji vidiki: skrb za okolje, skrb za vse udeležence (zaposleni, stranke, dobavitelji, delničarji …) ter skrb za transparentno financiranje in pošteno upravljanje z denarjem in ostalimi dobrinami.

 

Kako se bomo tega lotili?

Naši učitelji bodo v vseh razredih podali osnove te tematike v obliki predavanj in delavnic, dijaki bodo imeli možnost dostopa do CSR platforme in se vključili v program interaktivno v parih, skupinah ali individualno.

V razredu 3. g pa se bodo lotili teme bolj poglobljeno, dostopali bodo do platforme, reševali kvize, odgovarjali na vprašanja, pisali eseje na določeno temo. Predstavili jim bomo tudi nekaj primerov dobre prakse iz domovine in tujine.

 

Kaj bi radi dosegli?

Dijakom želimo predstaviti ta nov način razmišljanja v poslovnem svetu, saj bo to kmalu postala zaveza, ki jo bo podjetje/institucij/trgovina, če bo želela delovati oz. poslovati, enostavno morala izpolniti po evropski direktivi.

Želimo, da naši dijaki postanejo odgovorni in pošteni odrasli, ki jim bo pomembno, da ohranijo naravo tudi za bodoče generacije, vodijo posle transparentno ter da gojijo spoštljive odnose z vsemi deležniki/ljudmi v delovnem procesu.

 

Kdo sodeluje pri tem projektu?

Vsekakor vse učiteljice ekonomije (Lidija Perše, Katja Poljanec, Irena Papac, Manca Mrak), jezikovno podporo nudijo Alenka Rozman, Marja Podjed in Katja Komljanec. Za računalniško podporo je zadolžen Primož Zorko, celoten pregled nad projektom pa imata Alenka Rozman in gospa ravnateljica Ksenija Lipovšček.

Vsi našteti se sproti izobražujejo in udeležujejo videokonferenc, ožji tim tudi mednarodnih.

 

Alenka Rozman, vodja

 

V torek, 18. 10 2022, se je v 3. g s profesoricama Ireno Papac in Manco Mrak že začel projekt CSR, osebna in družbena odgovornost. Projektni dan smo začeli z osvežitvijo znanja o konceptu in ciljih trajnostnega (gospodarskega, socialnega in okoljskega) razvoja ter družbeni odgovornosti podjetja, ki so ga dijaki že pridobili lani v projektu CSR pri predmetih ekonomija in podjetništvo. Proučili smo primer visokotehnološkega podjetja Flawless Code, dobitnika slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus, prejete od Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) leta 2019.  Spodbuditi želimo skrb za globalna in lokalna vprašanja in dijake ozavestiti o njihovi osebni odgovornosti, pri kateri se začne družbena odgovornost, zato smo analizirali motivacijski članek Marka Kiauta: Odraz osebne zrelosti je družbena odgovornost. Dijaki so s pomočjo IKT tehnologije individualno reševali vprašanja o vrednotah, krepitvi zavedanja o osebni in družbeni odgovornosti, razvijanju in prevzemanju odgovornosti ter o tem, kdaj posamezniki želijo oz. ne želijo spremeniti svoja ravnanja, nato smo ob kratkih videoposnetkih razpravljali, kako posameznik postane osebno in družbeno odgovoren. Osebna odgovornost je ena od najpomembnejših lastnosti, ki jih mlad človek lahko razvija v času odraščanja. Šola je varen prostor za učenje odgovornega vedenja, le-to pa izboljša kvaliteto življenja, povečuje učinkovitost in prispeva k blagostanju v družbi. Dijaki so iskali izzive (situacije, probleme) na šoli in jih v dijaških timih proučevali ter predlagali množico rešitev. Obiskala nas je ravnateljica Ksenija Lipovšček, pohvalila in dodatno motivirala dijake za aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih šolskih izzivov, poudarila osebno odgovornost dijakov za dejanja, ki vplivajo na skupnost in njihove posledice. Predstavitve rešitev izbranih dijaških izzivov na šoli bodo potekale naslednji teden pri predmetu podjetništvo, ki pomaga pri razvijanju odgovornega ravnanja in ustvarjalnega mišljenja ter tako dijake motivira za poglabljanje znanj, pomembnih za obvladovanje poslovnih procesov, ki potekajo v družbeno odgovorih podjetjih, v katerih bodo najverjetneje dijaki delovali v bodočnosti. Današnji projektni dan je spremljala tudi Katja Komljanec, profesorica angleščine, saj bomo letos v oddelku 3. g nadaljevali s poglabljanjem ozaveščanja o pomenu družbene odgovornosti podjetja na primerih dobre prakse domačih in tujih podjetij s pomočjo gradiv v spletnih učilnicah, ki so pripravljena v okviru mednarodnega dvoletnega projekta CSR.

Irena Papac, prof. ekonomskih predmetov s certifikatom IRDO za vodjo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja (23. 6. 2022)