Projektni dan 3. g – Državljanska vzgoja in družbena odgovornost podjetij v ponedeljek, 20. 6. 2022

 

V ponedeljek, 20. 6. 2022, so se dijaki 2. letnikov v okviru državljanske vzgoje ter dijaki 3. g v okviru projekta CSR udeležili predavanja gospe Anite Hrast iz Inštituta IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti). Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu.
Dijaki so se seznanili z definicijo družbene odgovornosti podjetij, s kriteriji, standardi, načeli, in orodji družbene odgovornosti podjetij ter s primeri dobre prakse.
“Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem: prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih. “(SIST, 2010: str. 26)
Primer kriterijev za družbeno odgovornost organizacij, vključenih v Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus (www.horus.si): odgovornost do okolja in trajnostna naravnanost, odgovornost do zaposlenih, do skupnosti, do kupcev in dobaviteljev, vpetost DO v strategijo podjetja in skladnost z mednarodnimi smernicami, vključevanje deležnikov, akcijski načrti in ključni dejavniki uspeha, merjenje učinkov, komuniciranje in poročanje o DO, certifikati, nagrade s področja DO.

Marja Podjed, prof.

 

Povezava prenosa iz predavalnice: Družbeno odgovorno podjetništvo, EGSŠ, 20. 6. 2022, začetek ob 11.40.

Fotografiji: Rožle Pajntar, 3. b