Projektni dan v 3. g – medpredmetna povezava podjetništva, psihologije in angleščine v četrtek, 16. 6. 2022

 

Pri podjetništvu so dijaki 3. g v letošnjem šolskem letu razvijali lastne poslovne zamisli v šestih podjetniških timih in sestavili poslovne načrte za dijaška podjetja Planet Fit, Teta Mili, Foto Klik, Dekorium, Mobilna restavracija Pod Alpami in Pasji hotel Veseli kužek. Ob zaključku šolskega leta so pripravili scenarije timskih predstavitev poslovnih načrtov z uporabo IKT tehnologije za javni nastop. Dijaki razvijajo veščine in spretnosti za timsko delo, sodelovanje, načrtovanje in vodenje. Namen raziskovalne dejavnosti s projektnim delom v okviru medpredmetne povezave s psihologijo je razvijanje dijakovih retoričnih sposobnosti  pri javnem nastopanju. Namen medpredmetne povezave z angleščino je sestaviti učinkovito, zelo kratko minutno predstavitev poslovne zamisli z bistvenimi poslovnimi elementi, ki bo navdušila in prepričala tujega investitorja, da je poslovna zamisel dijaškega tima dobra priložnost za investicijo. Pri odličnem »pitchu« dijak prikaže navdušenje in entuziazem, s katerim prepriča, da verjame v svojo poslovno idejo. Na povabilo k sodelovanju pri izvedbi projektnega dne sta se prijazno in odgovorno odzvala snemalca dijak Rožle Pajntar iz 3. b v okviru delovne prakse in Primož Zorko.

Irena Papac, prof.

 

Dijaki 3. g so se pri projektnem delu v okviru poslovnega komuniciranja pripravljali na govorni nastop. Po skupinah so predstavljali svoje projekte, pri čemer so jih snemali. V nadaljevanju smo si posnete nastope ogledali in analizirali z vidika napak z namenom, da se le te do končne predstavitve odpravijo. Dijaki so dobili izkušnjo, kako pomembna je dobra priprava za nastop in kako prisotnost kamere vpliva na sproščenost.

Francka Ropret, prof.

 

V okviru medpredmetnega povezovanja so se dijaki iz 3. g pri predmetu angleščina seznanili z eno od sporočanjskih oblik za predstavitev svoje poslovne ideje, ki je v poslovnem svetu poznana kot »Elevator Pitch«. V prvem delu našega projektnega dela so se seznanili s strategijami in besediščem za učinkovito predstavitev v angleškem jeziku, nato so po skupinah sestavljali svoje » pitche« ter jih predstavili svojim sošolcem. Cilji projektnega dela so bili: sodelovalno učenje, igra vlog, širjenje komunikacijske sposobnosti preko meja materinščine, razvijanje ustreznih načinov jezikovnega odzivanja glede na okoliščine sporazumevanja, razvijanje vseživljenjskih kompetenc – sodelovanje v timu, javno nastopanje.

Jasmina Gregorc, prof.

 

 

Fotografije: Rožle Pajntar, 3. b