Dijaki, pravočasno oddajte naročilnico za učbeniški sklad.

Naročilnica

Oglejte si še seznam obveznih učbenikov in del. zvezkov.

Seznam

Vsi učbeniki morajo biti vrnjeni do 25. avgusta 2022. Po tem datumu bomo razumeli, da želite učbenike odkupiti.

 

Helena Thilakarathna Velikanje, knjižničarka