Oddaja izdelkov v živo

Vsi dijaki in dijakinje zaključnega letnika boste v četrtek, 14. 4. 2022, med 14.00 in 16.30, pri tajnici ŠMK Nevenki Kunšič oddali:

  1. vezano seminarsko nalogo
  2. praktični izdelek, kjer se to zahteva
    • za TIR (tiskani izdelki)
    • za GOB (tiskan CGP priročnik)
    • za FOT (tiskani izdelki)
  3. obvezna priloga je podpisana izjava o avtorstvu naloge

 

Oddaja izdelkov preko spleta

Prav tako boste obvezno vsi dijaki in dijakinje oddali elektronske verzije izdelkov in seminarske naloge do četrtka, 14. 4. 2022, do 16.30 v dodeljeni nalogi v MS Teams, in sicer medijski tehnik v skupini Matura – PM, ekonomski tehnik v skupini POP 4.e.

Dodeljena naloga bo vidna v tem tednu.

V primeru kakršnih koli nejasnosti se obrnite na svojega mentorja/mentorico.