V četrtek, 7. 10. 2021, bo v športnem parku v Radovljici potekal garažni športni dan. Pripravlja ga zavod Manipura. Program vsebuje 6 različnih dejavnosti.

Namenjen je dijakom 2. a, 2. b in 2. e. Razrede bodo spremljale razredničarke.

Ker je dejavnost joge številčno omejena (največ 10 dijakov iz posameznega razreda), se za dejavnost predhodno prijavite pri svoji razredničarki.

Zbor dijakov je ob 9.00 uri v športnem parku, in sicer ob vsakem vremenu.

Dejavnost je obvezna in šteje v okvir OIV – 6 ur zdravstvene vzgoje.

Dijaki, bodite športno opremljeni, malica pa je za ta dan odpovedana.

Dijake prosimo, da opravijo dan pred garažnim športnim dnem samotestiranje in ravnajo skladno s priporočili.

 

Marija Podhraški, koordinatorka OIV