26. septembra 2021 –  natečaj ob evropskem dnevu jezikov

Vabimo vse dijake, ki radi rišejo, da ilustrirajo frazem ali pregovor v kateremkoli evropskem jeziku. Najboljše bomo objavili na razstavi naslednji teden in dijake nagradili.

Rok oddaje je četrtek, 24. 9. 2021

Vse podrobnosti dobite pri svojih profesoricah tujih jezikov.

Komisija: prof. S. Slapnik, prof. M. Hajnrihar, prof. A. Rozman,  prof. M. Podjed

 

Animal idioms. let the cat out of the bag = to tell a secret I was trying to keep the party a secret, but Mel went and let the cat out of

Povezava do slike: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F9979196%2F&psig=AOvVaw3IrNPPJFlqjqVJ6Z9BQyPl&ust=1632211302609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMCHoImLjfMCFQAAAAAdAAAAABAE