Drage dijakinje, dragi dijaki! Spoštovani starši in skrbniki!

Glede na trenutne razmere v zvezi s SARS-CoV-2 bodo šolsko leto začeli v šolskih klopeh vsi dijaki, seveda ob upoštevanju priporočil in smernic NIJZ in navodil MIZŠ. Pouk bo potekal po modelu B. Trudili se bomo, da bodo dijaki posameznega oddelka skupaj in bo čim manj stikov z ostalimi oddelki. V skupinah, kjer bodo dijaki različnih oddelkov, bomo še posebej pozorni na medsebojno razdaljo in natančno vodenje evidenc prisotnosti. Če se bodo epidemiološke razmere med šolskim letom spreminjale, bomo morali učno-vzgojni proces prilagajati. O podrobnostih in spremembah vas bomo sproti obveščali.

O ostalih prilagoditvah gibanja v šoli in izvedbi pouka vam pošiljamo nekaj osnovnih navodil in informacij:

V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki, zaposleni oziroma zunanji obiskovalci po predhodnem dogovoru z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov, ki veljajo v šoli. Vsi morajo upoštevati pogoj PCT.

POGOJ PCT

Vlada RS na 88. redni seji 26. 8. 2021 sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v osnovnih šolah, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Dijaki, ki niso cepljeni ali so preboleli bolezen in od tega ni minilo več kot šest mesecev, se enkrat tedensko samotestirajo doma. Brezplačni testi za samotestiranje so od 30. 8. 2021 dostopni v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Za zaščito pred okužbo bomo poskrbeli vsi z doslednim upoštevanjem ukrepov, in sicer:

– z rednim in temeljitim umivanjem rok z milom in vodo,

– s higieno kašlja,

– z zračenjem prostorov (večkrat dnevno),

– z razkuževanjem in s čiščenjem prostorov in površin (ob menjavi skupin, pred in po uporabi

didaktičnih pripomočkov …),

– z upoštevanjem medsebojne razdalje v skupnih prostorih in nošenjem mask

Potek pouka

Dijaki naj v šolo ne hodijo več kot 10 minut pred začetkom pouka. Po zaključku pouka naj takoj odidejo domov in naj se ne zadržujejo v okolici šole. Dijaki, ki čakaj na prevoz, lahko počakajo  v avli šole ali v knjižnici, vendar samo posamično ali znotraj svojega mehurčka oz. se ne smejo družiti dijaki iz različnih oddelkov. Pouk bo za posamezen oddelek potekal večinoma v matični učilnici. Kadar bomo pouk izvajali v drugih prostorih, bo na prvem mestu varnost. Dneve dejavnosti, ki so načrtovani izven šolskih prostorov, in tabore bomo izvedli, če bomo po pogovoru z izvajalcem presodili, da so razmere za izvedbo varne.

Šolska prehrana

Malica bo potekala po 2. šolski uri v matični učilnici oz. v avli, če imajo pred tem praktični pouk ali športno vzgojo. Ves čas bodo zraven prisotni učitelji, ki jih prejšnjo uro poučujejo.

Komunikacija med šolo in starši

Govorilne ure in roditeljske sestanke bomo izvajali na daljavo. O načinu povezav vas bomo predhodno obvestili na vaše e -poštne naslove, zato priporočamo, da redno pregledujete svoje e -poštne predale. Če bomo zaposleni na šoli ali boste vi starši presodili, da je potreben osebni razgovor, bomo v skladu s priporočili organizirali razgovor v šolskih prostorih.

Osnovne informacije o bolezni COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

Bodimo odgovorni!

Ksenija Lipovšček, ravnateljica