Uradne ure v času poletnih počitnic bodo:

a) od 12. 7. do 16. 7. 2021 vsak delovni dan od 9. do 10. ure

b) nato samo ob sredah, torej 28. 7. 2021 in 4. 8. 2021, od 9. do 10. ure

c) od 12. 8. do 31. 8. 2020 vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 

Ko uradnih ur ni, je šola zaprta.

Dijaki imate do 31. 8. 2021 status dijaka trenutnega letnika in velja potrdilo o vpisu za šol. leto 2020/21.

 

Ravnateljica

Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.