Za nami je še eno šolsko leto, ki nam je bilo vsem v izziv.