Od 17. maja 2021 bo pouk potekal po modelu B, to pomeni, da se vsi dijaki in dijakinje izobražujete v šoli.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah.

Šolska malica poteka je zaenkrat še suha in poteka v matičnih učilnicah oz. v avli po dogovoru.

 

Da bi pouk v zadnjih tednih potekal nemoteno, vas prosimo, da obvezno upoštevate vse smernice izvajanja preventivnih ukrepov:

1. V šolo prihajate zdravi ter upoštevate higienska in splošna priporočila NIJZ (umivanje rok, uporaba zaščitne maske, fizična razdalja vsaj 1,5 m v skupnih prostorih – hodniki, sanitarni prostori, knjižnica, jedilnica, tajništvo, kabineti in pisarne).

2. Zaščitno masko obvezno uporabljate ob prihodu v stavbo, v skupnih šolskih prostorih in med poukom, razen izjem, ki so navedene.

3. Pouk poteka v matičnih učilnicah, kjer skrbite za pogosto zračenje prostora (tudi med poukom in odmorom).

4. V času odmora se praviloma zadržujete v matični učilnici, v druge matične učilnice ne zahajate.

5. Malica poteka v učilnici, po dogovoru v avli.

6. Na šoli velja individualna uporaba garderobnih omaric in upoštevanje fizične razdalje vsaj 1,5 m.

7. Navodila o izvedbi in ukrepih pri športni vzgoji in v računalniških učilnicah prejmete pri učiteljih tega predmeta. Tudi navodila za delo v dvoranah, studiih, specializiranih učilnicah boste prejeli pri učiteljih, ki tam izvajajo pouk.

8. Pri uporabi sanitarnih prostorov upoštevajte bližino matične učilnice.

9. V primeru nenadnega slabega počutja med poukom to nemudoma sporočite v svetovalno službo ali v tajništvo. Obvestimo starše in v dogovoru z njimi odidete domov

 

Če se bomo držali vseh pravil in omejili druženja še za nekaj časa, bo lahko delo v šoli potekalo nemoteno.

 

EGSŠ Radovljica