V ponedeljek, 8. 3. 2021, začnemo s poukom za dijake po naslednjem razporedu:

 1. skupina (začetek 8. marec): 4. letniki + 3. letniki + 1. e + 1. g
 2. skupina (začetek 15. marec): 4. letniki + 2. letniki + 1. a + 1. b

Skupini se bosta tedensko menjavali, tako da boste dijaki od 1. do 3. letnika v šoli vsak drugi teden (model C), četrtošolci pa vsak teden (model B). V tednu, ko ne boste v šoli, bo pouk potekal na daljavo.

Vsi na šoli smo dolžni spoštovati vsa pravila in priporočila v povezavi z epidemijo.

Vsi dijaki in učitelji imamo v šoli vedno maske. Izjema za dijake je pouk športne vzgoje, kjer pa morate nenehno ohranjati razdaljo.

Upoštevate pa tudi vsa nadaljnja pravila:

 1. V šolo prihajate zdravi ter upoštevate higienska in splošna priporočila NIJZ (umivanje rok, uporaba zaščitne maske, fizična razdalja vsaj 1,5 m v skupnih prostorih – hodniki, sanitarni prostori, knjižnica, jedilnica, tajništvo, kabineti in pisarne).
 2. Zaščitno masko obvezno uporabljate ob prihodu v šolsko stavbo, v skupnih šolskih prostorih in med poukom, razen izjeme, ki je navedena.
 3. Pouk poteka v matičnih učilnicah, kjer skrbite za pogosto zračenje prostora (tudi med poukom in odmorom).
 4. V času odmora se zadržujete v matični učilnici, v druge matične učilnice ne zahajate.
  5. Malica poteka v razredu po 2. šolski uri od 9.35 do 9.55 oz. po dogovoru, če imate ravno blok uro. Dijaki, ki ste v strokovnih učilnicah, ali po telovadbi malicate v avli, kjer upoštevate vsa priporočila. Dežurni dijaki pri prevzemu malice obvezno nosijo zaščitno masko. Dežurni dijak v razredu po malici odnese ločene odpadke v avlo in jih odloži v ustrezne koše.
  6. Na šoli velja individualna uporaba garderobnih omaric in upoštevanje fizične razdalje vsaj 1,5 m. Dijaki posamično vstopate skozi glavni vhod in se ravnate po oznakah, izstopate pa skozi stranskega.
 5. Navodila o izvedbi in ukrepih pri športni vzgoji in strokovnih predmetih prejmete pri učiteljih tega predmeta. Tudi navodila za delo v specializiranih učilnicah boste prejeli pri učiteljih, ki tam izvajajo pouk.
 6. Pri uporabi sanitarnih prostorov upoštevaje, da uporabljate sanitarne prostore v nadstropju, kjer je vaša matična učilnica.
 7. V primeru nenadnega slabega počutja med poukom to nemudoma sporočite učitelju ali v tajništvo. Obvestimo starše in v dogovoru z njimi odidete domov.

Če se bomo držali vseh pravil in omejili druženja še za nekaj časa, bo lahko delo v šoli potekalo nemoteno.

Vsem zares toplo priporočam upoštevaje vseh pravil, da nas situacija ne bi prisilila zopet v prekinitev izvedbe šolanja “v živo”.

Učitelji in vsi zaposleni bomo poskrbeli, da bo pouk potekal čimbolj nemoteno in da se boste v šoli počutili prijetno.

EGSŠ Radovljica