8. februarja praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik.

Ker letos tradicionalnih proslav v kulturnih ustanovah ni, smo si zamislili razstavo Prešernovih portretov skozi oči naših dijakov.

Letošnji dijaki 3. a in 3. b so v lanskem šolskem letu v času izrednih razmer spoznavali Prešernovo življenje in njegove pesmi. Dobili so tudi nalogo, da pripravijo in pošljejo Prešernov portret v poljubni tehniki. Nekateri so si pomagali z znanjem grafičnega oblikovanja ter tipografije in reprodukcije, kar so že pridobili pri strokovnih predmetih.

Vabljeni k ogledu!

Ana Hlebanja, mentorica

 

Izdelki dijakinj in dijakov iz 3. a:

 

 

Izdelki dijakinj in dijakov iz 3. b: