Oddaja izdelka za 4. predmet poklicne mature za zimski rok je v četrtek, 28. 1. 2021, od 12.00 do 13.00 v pisarni tajništva mature.

  1. praktični izdelek mora biti v primerni elektronski in fizični obliki:
  • za MOB (index.html in vse mape povezane z njim, fotografije JPG ali PNG)
  • za TIR (PSD, AI, ID in PDF, pripravljen za tisk)
  • za GOB (AI in PDF, pripravljen za tisk)
  • za ISZ (MP3)
  • za FOT (PS, AI, ID in PDF, pripravljen za tisk, fotografije JPG in RAW format)
  • za MMP (MP4)
  • za ANI (projektni dokument in vse, kar je od zunaj povezano z njim, film v MP4)
  1. Seminarska naloga mora biti v primerni elektronski (DOCX in PDF) in fizični obliki
  2. Obvezna priloga je podpisana izjava o avtorstvu naloge

 

Nevenka Kunšič, tajnica ŠMK