Uradne ure v času poletnih počitnic bodo:

a) od 26. junija do 13. julija 2020 vsak delovni dan od 8. do 10. ure

b) od 14. do 17. julija 2020 vsak delovni dan od 9. do 10. ure

c) nato samo ob sredah, 29. 7. 2020 in 5. 8. 2020, od 9. do 10. ure

č) od 14. do 31. avgusta 2020 vsak delovni dan od 9. do 11. ure

 

Kadar uradnih ur ni, je šola zaprta.

 

Dijaki imate do 31. 8. 2020 status dijaka trenutnega šolskega letnika in velja potrdilo o vpisu za šol. leto 2019/20.

 

Mojca Slivnik, tajnica VIZ