Pravilnik ocenjevanja znanja Ur. l. RS št. 60/2010 pravi:

28. člen (Omejitve)

1)    V spomladanskem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.

2)    Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.

3)    Dijak mora opraviti dopolnilni izpit (neocenjen) pred popravnim izpitom. (Dijak naj prijavi neocenjen predmet in enega z negativno oceno.)

4)    Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.

 

Dodatno:

1.  Dijaki oddate prijave do 24. 6. 2020, do 14. ure.

Obrazec lahko izpolnite elektronsko in ga pošljete po e-pošti na naslov info@egss.si – v tem primeru boste polje Podpis kandidata-ke izpolnili osebno, na dan opravljanja izpita.

Elektronski obrazec: prijava_izpiti_2020

Obrazec lahko izpolnite tudi ročno in ga oddate osebno v tajništvu šole. V tem primeru uporabite standardizirani obrazec na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Prijava-k-izpitu/Prijava_k_izpitu.pdf

Obrazec ročno izpolnjujete z velikimi tiskanimi črkami. Pri predmetu dopišite učitelja, pri katerem opravljate izpit. Če delate diferencialni izpit ali se šolate preko izobraževanja odraslih, to nujno izberite/napišite v desnem kotu zgoraj.

2.  Popravni izpiti bodo potekali od 1. 7. 2020 do 4. 7. 2020. Razpored po učilnicah in ura izpita bo objavljen 26. 6. 2020 (v popoldanskem času) na spletni strani www.egss.si.

3.  Odjava od izpita je možna vsaj 2 dni pred izpitnim rokom po e-pošti na naslov info@egss.si.

 

V času popravnih izpitov je vstop v učilnice samo v copatih!  Upoštevajte higienska pravila NIJZ, ki so objavljena na spletni strani šole.

Ksenija Lipovšček, ravnateljica