Nagovor gospe ravnateljice

Dragi mladi EGSŠ-jevci!

Ste tudi vi pogrešali šolo?

Pandemija in z njo povezani ukrepi nas je doletela nepričakovano. Na nadaljevanje šolanja smo se odzivali zelo različno, odvisno od izkušenj, znanj, povezanosti in  iznajdljivosti. Preizkušali smo razpoložljive operacijske sisteme za pomoč pri šolanju na daljavo. Tudi učitelji smo se učili drug od drugega, reševali zaplete, čistili elektronsko pošto, predvsem pa skušali ohranjati stik za vami. Vaši odzivi so bili različni, najbolj prizadevni pa ste nadaljevali z učenjem na drugačen način, pridobili nove veščine, znanja in spoznanja. Poseben izziv je predstavljalo ocenjevanje, ustno spraševanje in testi znanja na daljavo. Razredi in posamezniki ste se različno organizirali. Zrelost in odgovornost sta bili na preizkušnji, učinki pa bodo vidni v jeseni.

Pridobili smo dragoceno izkušnjo. Spoznali smo, da šola ni samo učenje in da prazna šola sploh ni šola. Je kot katerakoli prazna stavba, brezizrazna in hladna. Toplino, vsebino in vrednost ji dajete vi, dragi dijaki, in mi, zaposleni, še posebej učitelji. Povezuje nas nenadomestljiva energija, ne le fizično v prostoru, temveč tudi duhovno.

Preplet odnosov in medsebojnega vplivanja nas skozi vzpone in padce vodi tja, kamor želimo. Rastemo in se razvijamo. Neposredni stiki in izražanje čustev skrbi, jeze in včasih razočaranja na eni strani ter veselja in zadovoljstva ob doseženih rezultatih nas ženejo novim zmagam naproti.

Okoliščine so nepredvidljive, zato moramo biti nanje toliko bolj pripravljeni.

Kot Unescova šola sledimo štirim Delorsovim stebrom izobraževanja:

Učiti se, da bi vedeli.

Učiti se, da bi znali delati.

Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

Učiti se biti.

 

Po tej izkušnji pa poudarjamo še:

Učiti se, odzivati na spremembe, ali kot pravi Isaac Asimov, je edina stalnica v življenju sprememba.

Tako kot  se krepi naša mlada država, ki je pred 29 leti postala samostojna in neodvisna, rastemo tudi EGSŠ-jevci, povezani v razvijajočo se skupnost. Vpeti v slovenski izobraževalni sistem gradimo posebno izobraževalno priložnost ter na skupnih temeljih in vrednotah uresničujemo svoje potrebe po izobraževanju, rasti in razvoju.

Vsem želim lepe in tople počitnice!

 

Ksenija Lipovšček,

ravnateljica

 

Podelitev spričeval, pohval in priznanj za dijake 1., 2. in 3. letnikov bo potekala po naslednjem razporedu:

a) torek, 23. junija, ob 13.00 za dijake 1. letnikov:

1. a v učilnici 7

1. b v učilnici 3

1. c v učilnici 6

1. e v učilnici 4

1. g v učilnici 5

 

b) sreda, 24. junija, ob 8.00 za dijake 3. letnikov:

3. a v učilnici 3

3. b v učilnici 4

3. e v učilnici 5

3. g v učilnici 6

 

c) sreda, 24. junija, ob 13.00 za dijake 2. letnikov:

2. a v učilnici 7

2. b v učilnici 6

2. c v učilnici 5

2. e v učilnici 4

2. g v učilnici 3

 

Dijaki boste na dan podelitve spričeval izpraznili omarice, oddajali ključke, učbenike in knjige.