Nov rokovnik za prijavo in vpis v srednje šole

za šolsko leto 2020/2021

 

MAJ

  • 11. maj 2020: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnik. Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave,na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 . Kandidati prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo na izbrano srednjo šolo pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa skenirano na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, jo pošljite v vednost tudi na elektronski naslov svetovalne delavke irena.pungercar@egss.si. Žig in podpis ravnatelja/ice osnovne šole na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben. Tisti, ki ste prijavnico za vpis že oddali, nove ni potrebno več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

 

  • do 25. maja 2020: prijava kandidatov, ki se šolajo v tujini in dijakov prvih letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v začetni letnik, vendar na drug program.

JUNIJ

  • do 16. junija 2020 do 14. ure: rok za prenos prijave za vpis v drugo srednjo šolo. Če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da vas svetovalni delavec v vašem imenu odjavi na programu, za katerega ste oddali prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

 

  • 26. junij popoldan 2020: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa. Seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa bo objavljen na spletnih straneh ministrstva.

JULIJ

  • od 30. junija 2020 do 6. julija 2020: VPIS (prinašanje dokumentov za vpis; vabilo z vašim terminom boste prejeli po pošti na dom en teden pred vpisom)

 

  • 6. julij 2020 popoldan: v primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)

 

  • do 9. julija 2020 do 13. ure: v primeru omejitve vpisa – rok za prijavo kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu, za 2. krog izbirnega postopka. Prijavnico za drugi krog izbirnega postopka, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, boste oddali na šoli, kjer ste oddali že prvotno prijavnico.

 

  • 14. julij 2020: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

AVGUST

  • do 31. avgusta 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta