Dijaki prvih letnikov so v okviru projekta Rastem s knjigo, Javne agencije za knjigo (JAK), obiskali Knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Projekt je namenjen temu, da dijaki v kraju, kjer se izobražujejo, spoznajo še splošno-izobraževalno knjižnico. Da bi dijake spodbudili k branju kakovostne slovenske literature, jim JAK vsako leto podari tudi knjigo. V letošnjem letu so v trajno last dobili zbirko sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik z naslovom Noben glas.

Iz spremne besede Noben glas:

Osrednja junakinja zgodb je mlado dekle, nekje med otroštvom in najstništvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z mešanico ne-več-otroške in ne-še-odrasle perspektive. Smrt stare mame, grobosti nezadovoljne vaške učiteljice, bolečino ob občutku izključenosti in ločitev staršev spremljajo elementi fantastike, otroške interpretacije sveta, ironija in izviren humor, ki se srečuje z odraslim, mnogo bolj suhoparnim pogledom na življenjske reči.

Noben glas je v opusu Suzane Tratnik najčistejši opis prvega soočenja z minljivostjo vsega, je najbolj občuten opis točke prehoda iz nekega morda ne ravno osrečujočega, zato pa polnega in znanega, domačega sveta otroštva v samotni svet prezgodnje odraslosti, lažnih domov in velikih bremen.

Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka in publicistka. Leta 2007 je prejela nagrado Prešernovega sklada za literaturo, leta 2017 pa za pričujočo knjigo nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta, poimenovano novo mesto. Leta 2018 je za roman Tombola ali življenje! prejela nagrado desetnica za najboljše mladinsko delo. Njene knjige in kratke zgodbe so prevedene v več kot dvajset jezikov.

Helena Thilakarathna Velikanje, knjižničarka in vodja projekta